Vergoeding van medicijnen en keuze van fabrikant

Soms zijn er meer fabrikanten die hetzelfde medicijn maken. De prijs kan verschillen. Van welke fabrikant vergoeden we dan het medicijn? Daarvoor hebben we regels gemaakt.

Veel mensen hebben vragen over deze afspraken. Hieronder beantwoorden we die. Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan bij een van de andere onderwerpen.

Vraag en antwoord over medicijnen en het voorkeursbeleid

Wat voor beleid heeft OHRA gemaakt?

Het voorkeursbeleid medicijnen betekent dat OHRA voor een aantal medicijnen met dezelfde samenstelling alleen het goedkoopste merkloze medicijn vergoedt. Deze merkloze medicijnen hebben dezelfde werkzame stof als merkmedicijnen en zijn dus even goed. Het voorkeursbeleid is gunstig voor uw eigen risico en voor uw premie.

Wat is het eerste uitgiftegesprek van mijn apotheek?

Krijgt u een nieuw medicijn of een medicijn dat u langer dan 12 maanden niet heeft opgehaald bij uw apotheek? Of krijgt u een vervangend medicijn met bijvoorbeeld een andere werkzame stof of een andere sterkte? Dan hoort daar een eerste uitgiftegesprek bij van uw apotheek.

Uw apotheek geeft u advies over het gebruik van met medicijn en uw medische gegevens en gezondheidssituatie worden met u besproken. Voor dit eerste uitgiftegesprek betaalt u kosten. Dit is altijd al het geval geweest, maar voorheen stonden deze kosten niet apart vermeld op uw rekening. Nu zijn de kosten voor het eerste uitgiftegesprek en de kosten van uw medicijn apart vermeld op uw rekening. Ook ziet u van de meeste medicijnen de naam van het medicijn op uw declaratieoverzicht.

Lees meer in de Brochure OHRA Inzicht in apotheekkosten [PDF]

Welke medicijnen vergoedt OHRA?

Een lijst met de fabrikanten waarvan we het medicijn vergoeden vindt u hier [PDF]. Deze lijst is geldig tot en met 31 december 2014. Deze lijst kan per apotheek verschillen indien hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. Deze informatie kunt u opvragen bij uw apotheker. U kunt ook contact met ons opnemen.

Wat is het verschil tussen een goedkoop en een duur medicijn?

Uw dokter kiest een medicijn voor u vanwege de werkzame stof die erin zit. Dat is de stof die u helpt bij uw klachten. Er is altijd één fabrikant die als eerste een medicijn heeft gemaakt met deze stof erin. Deze fabrikant heeft een tijd lang als enige het recht om het medicijn te maken.

Als dit recht voorbij is, mogen ook andere fabrikanten het medicijn gaan maken en verkopen. Maar ze mogen het medicijn geen merknaam geven. Voor hen is het eenvoudiger om het medicijn te maken dan voor de eerste fabrikant. Ze hoeven het medicijn namelijk niet meer uit te vinden. Daarom zijn de medicijnen zonder merk meestal veel goedkoper dan het merkmedicijn. Maar de stof die u helpt bij uw klachten is dezelfde.

Lees meer in de Brochure OHRA merkloze geneesmiddelen [PDF]

Wat merk ik van de regels die OHRA heeft gemaakt?

Gebruikt u één van de medicijnen waarvoor we regels hebben gemaakt? Dan krijgt u uw medicijnen misschien opeens in een doosje van een andere fabrikant dan u gewend was. De stof die u helpt bij uw klachten is precies dezelfde. En ook de sterkte van het medicijn. Daarom kunt u zonder problemen overstappen op het medicijn van de andere fabrikant.

Is het goedkopere medicijn even goed als het duurdere medicijn?

Ja. In de medicijnen zit precies evenveel van dezelfde stof die u helpt bij uw klachten. Voor deze medicijnen gelden dezelfde strenge eisen en controles om de kwaliteit goed te houden. Het kan wel zijn dat de andere stoffen in het medicijn verschillen. Dit zijn de stoffen die nodig zijn om van het medicijn pillen of drankjes te maken. Deze stoffen veranderen niets aan hoe het medicijn werkt.

Mijn dokter wil dat ik een duurder medicijn krijg. Wat nu?

Als uw dokter het nodig vindt dat u het duurdere medicijn krijgt, vergoeden we het duurdere medicijn. Dat de dokter dat nodig vindt, gebeurt bijna nooit. In het goedkope en in het dure medicijn zit namelijk precies dezelfde stof die u bij uw klachten moet helpen. Meestal schrijft de dokter alleen de naam van deze stof op het recept. De apotheker kiest dan van welke fabrikant u het medicijn volgens uw verzekering vergoed krijgt.

Ga ik zelf ook minder betalen door de goedkopere medicijnen?

De kosten van medicijnen betaalt u voor een deel zelf. De bedragen gaan namelijk van uw eigen risico af. Gebruikt u goedkopere medicijnen? Dan betaalt u dus minder. Ook kan de premie voor de zorgverzekering lager worden. Dat komt doordat we in totaal minder hoeven te betalen voor medicijnen.

Wat kan ik doen als een voorkeursgeneesmiddel niet beschikbaar is?

Met fabrikanten van geneesmiddelen hebben wij de afspraak dat geneesmiddelen het hele jaar beschikbaar moeten zijn. Ondanks dat komt het soms voor dat een voorkeursgeneesmiddel (tijdelijk) niet beschikbaar is.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan productieproblemen en het niet tijdig vervoeren en verspreiden van geneesmiddelen. Is een voorkeursgeneesmiddel niet beschikbaar?
Dan is de afspraak met de apotheker dat zij tijdelijk een geneesmiddel van een andere fabrikant of label mogen leveren. Dit is uiteraard hetzelfde geneesmiddel, maar vaak in een ander doosje. Wij vragen apothekers in dit geval geneesmiddelen met de laagst mogelijke prijs te leveren.

Zijn de afspraken over de vergoedingen nuttig?

Ja. Door de regels om vooral nog de goedkopere medicijnen te vergoeden, krijgen fabrikanten van de goedkopere medicijnen meer zekerheid dat ze hun medicijnen kunnen verkopen. Daardoor kan de prijs van die medicijnen nog lager worden. Hierdoor hoeft Nederland per jaar ruim € 300,- miljoen minder uit te geven aan zorg.

Hoe bepaalt OHRA welke medicijnen wij vergoeden?

Wij bepalen regelmatig welke medicijnen het duurst zijn. Dan bekijken we op welke medicijnen we kunnen besparen. Dus welke dure medicijnen we kunnen vervangen door goedkopere. We kijken daarbij niet alleen naar de werkzame stof in het medicijn en de kwaliteit van die stof, maar ook naar bijvoorbeeld het gemak om het medicijn te gebruiken.

We geven alle fabrikanten van medicijnen de kans om hun prijzen te verlagen en zo op de lijst te komen van fabrikanten waarvan wij het medicijn vergoeden. Daarna bekijkt OHRA welke fabrikant de laagste prijs heeft. De medicijnen van deze fabrikant vergoedt OHRA. Ook vergoeden we de medicijnen van de fabrikant die niet meer dan vijf procent duurder is dan de goedkoopste fabrikant.

Wat als mijn dokter een ander medicijn voor mij kiest?

Uw dokter bepaalt welk medicijn hij voor u kiest. Hij moet zich hierbij wel houden aan de afspraken dat u de beste kwaliteit medicijnen krijgt voor de beste prijs. Uw dokter zet daarom zoveel mogelijk alleen de naam van de stof die u helpt bij uw klachten op het recept. Dan kan de apotheek het medicijn kiezen dat wij vergoeden. Kiest uw dokter toch een ander medicijn dan in onze regels staat omdat hij dat nodig vindt? Dan vergoeden wij de kosten ook.

Mijn apotheek geeft mij een ander medicijn. Moet ik dan zelf betalen?

Ja. Als uw apotheek u een ander medicijn heeft gegeven dan in onze regels staat, vergoeden wij de kosten niet. Behalve als uw dokter vindt dat u dit andere medicijn nodig heeft.

Wie is er verantwoordelijk voor dat ik van de apotheek het juiste medicijn krijg?

Uw apotheek moet u het medicijn geven dat in onze regels staat. Het is niet de bedoeling dat u een ander medicijn krijgt en dit zelf moet betalen. Wilt u zelf een duurder medicijn? Dan kan dat natuurlijk wel. Maar u betaalt dan zelf de kosten.

Ik heb een ander merk medicijnen gekregen dan normaal. Hoe weet ik of ik het goede medicijn heb?

U kunt de naam van de stof die u helpt bij uw klachten controleren. Deze staat op het doosje en in de bijsluiter. Ook kunt u controleren of u de juiste sterkte van het medicijn heeft, en hoe u het medicijn moet gebruiken. Dit staat allemaal op het doosje, in de bijsluiter, op het etiket en in het recept.

Ik gebruik een medicijn waarbij ik niet het duurste vergoed krijg. Krijg ik dan nooit een merkmedicijn vergoed?

Nee. Alleen als uw dokter vindt dat u het duurderde medicijn echt nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld zo als de vorm en de samenstelling van uw medicijn zo bijzonder is, dat er maar één merk van dat medicijn is. Normaal gesproken schrijft de dokter alleen de stof die u helpt bij uw klachten op het recept, en niet het merk.

Stopt OHRA ook met de vergoeding van bepaalde medicijnen vanaf 1 maart 2015?

Ja, vanaf 1 maart 2015 wordt een aantal doorleverbereidingen niet meer vergoed. Deze wijziging geldt ook voor OHRA verzekerden. Omdat verzekerden en zorgverleners niet op tijd zijn geïnformeerd, heeft OHRA besloten dat de vergoeding van de betreffende middelen tot 1 juni 2015 gelijk blijft aan de vergoeding van februari 2015. Er verandert op dit moment dus nog niets.

We gaan apotheken en verzekerden in deze periode duidelijk informeren welke specifieke middelen niet meer vergoed gaan worden en met welke redenen.

Om welke middelen gaat het?
Het gaat om niet-geregistreerde geneesmiddelen die vroeger door een apotheek magistraal (door de apotheek zelf) bereid werden. Omdat veel apotheken niet meer zelf (kunnen) bereiden, worden deze geneesmiddelen gemaakt door zogenaamde 'grootbereiders'. Apotheken bestellen dan de 'bereiding' bij de grootbereider en levert die door aan een patiënt. Vandaar de term 'Doorleverbereiding of doorgeleverde bereiding'.

Stopt OHRA ook met de vergoeding van bepaalde geneesmiddelen per 1 maart 2015?

Ja, de wijziging geldt ook voor OHRA verzekerden. Omdat verzekerden en zorgverleners niet op tijd zijn geïnformeerd, heeft OHRA besloten dat de vergoeding van de betreffende middelen tot 1 juni 2015 gelijk blijft aan de vergoeding van februari 2015. Er verandert op dit moment dus nog niets. We gaan apotheken en verzekerden in deze periode duidelijk informeren welke specifieke middelen niet meer vergoed gaan worden en met welke redenen.