Zorgverzekering voor kinderen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over kinderen en de zorgverzekering. Staat uw vraag hier niet tussen? Kijk dan bij een van de andere onderwerpen.

Vraag en antwoord over de zorgverzekering en kinderen

Ja, ook kinderen zijn verzekeringsplichtig. Voor kinderen onder de achttien jaar moet één van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen premie te worden betaald, wanneer er een verzekeringsnemer aanwezig is. Kinderen vanaf achttien jaar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten.

Als u en uw partner verzekerd zijn bij verschillende zorgverzekeraars, kunt u kiezen bij welke verzekeraar u de kinderen onderbrengt.

Ja, kinderen onder de achttien jaar kunnen zonder een betalende ouder bij OHRA worden ingeschreven. Ze betalen dan geen premie voor de basisverzekering, maar wél premie voor de aanvullende verzekering. Als u zelf ook bij OHRA verzekerd bent, betalen uw kinderen jonger dan achttien jaar géén premie voor de aanvullende verzekering.

Kinderen onder de achttien jaar betalen geen premie. Als u zelf ook bij OHRA verzekerd bent, betalen uw kinderen jonger dan achttien jaar ook geen premie voor de aanvullende verzekering. Zijn de kinderen bij OHRA ingeschreven terwijl de ouders elders verzekerd zijn, dan betalen de kinderen wél premie voor de aanvullende verzekering.

Wordt uw kind achttien jaar? Dan moet hij of zij zelf premie betalen voor de zorgverzekering. Uw kind kan meeverzekerd blijven op de polis van één van de ouders of verzorger(s), maar kan ook zelf een zorgverzekering afsluiten.

In het eerste geval betalen de ouder(s) of verzorger(s) de premie. In het tweede geval betaalt uw kind zelf de premie.

Betaalt u uw zorgpremie aan ons vooruit per jaar en wordt uw kind volgend jaar achttien jaar? Vanaf de achttiende verjaardag moet er voor uw kind premie worden betaald. Kiezen u en uw kind ervoor dat hij of zij op uw polis meeverzekerd blijft? Dan betaalt u de premie van uw kind voor die periode waarover premie verschuldigd is, vooruit. Kiest uw kind ervoor om zelf een eigen zorgverzekering af te sluiten en de premie vanaf zijn of haar achttiende verjaardag zelf te betalen? In dat geval betaalt u de premie voor uw kind vooruit voor die periode waarover er premie verschuldigd is. Vanaf het moment dat uw kind zelf premie gaat betalen, storten wij de door u teveel betaalde premie terug.

Als uw kind voor studie tijdelijk op kamers woont, bent u nog steeds onderhoudsplichtig. Uw kind kan dan blijven deelnemen aan het collectief contract. De collectiviteitskorting blijft gedurende deze periode dan ook gelden.

Ja, dat is mogelijk. Je ontvangt daarover voor je 18e verjaardag een brief van OHRA. Je nieuwe aanvullende verzekering gaat dan in op de dag dat je 18 jaar wordt. De premie wordt aangepast per 1e van de maand volgend op de maand waarin je 18 bent geworden.

Ja, dat is mogelijk. OHRA biedt verschillende mogelijkheden. Je nieuwe verzekering gaat dan in op de dag dat je 18 jaar wordt. Om je uit te schrijven is wel een bewijs van je nieuwe zorgverzekeraar nodig.

Nee, degene die 18 jaar wordt, moet zelf het aanvraagformulier voor de Zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Het formulier kan ook worden gedownload van de site www.toeslagen.nl.