Tarieven voor vergoedingen van zorg

Wij werken met verschillende tarieven voor de vergoedingen van zorg. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen. Omdat we begrijpen dat dit verwarrend kan zijn, zetten we onze tarieven voor je op een rij.

Wat zijn tarieven voor vergoedingen?

Voor de vergoeding van zorg gebruiken wij 4 verschillende tarieven:

  • Gedeclareerde tarieven
  • Afgesproken tarieven
  • Wettelijke tarieven 
  • Redelijke marktprijs (marktconforme tarief)  

Gedeclareerde tarieven

De tarieven of bedragen die op de rekening van de zorgverlener staan. Ga je naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben? En hebben wij voor de soort behandeling of zorg geen contract met andere zorgverlener? Is er ook geen wettelijk tarief en is de redelijke marktprijs niet of nauwelijks vast te stellen? Dan betalen wij het gedeclareerde tarief. Dat is tot het bedrag waar je recht op hebt vanuit je verzekering. Wij vergoeden nooit hoger dan het gedeclareerde bedrag.

Afgesproken tarieven

Het tarief dat wij met zorgverleners hebben afgesproken voor zorg of een behandeling.

Wettelijke tarieven

De overheid bepaalt voor sommige zorg uit de basisverzekering wat de tarieven zijn. Dat zijn de wettelijke tarieven. De tarieven van de zorgverlener mogen niet hoger, maar ook niet lager zijn.

Redelijke marktprijs

Het tarief dat voor bepaalde zorg in Nederland gebruikelijk is. Je kunt ook zeggen dat het om het tarief gaat dat door de Nederlandse markt redelijk wordt gevonden. De gedeclareerde kosten staan in verhouding tot de prijs van soortgelijke zorg, bij soortgelijke zorgverleners. We noemen het ook wel het marktconforme tarief.

Welke tarieven geldt?

Ben je benieuwd welk tarief wij hanteren? Dat lees je in de polisvoorwaarden.