Tarieven voor vergoedingen van zorg

Wij werken met verschillende tarieven voor de vergoedingen van zorg. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen. Wij zetten de tarieven voor u op een rij. 

Wat zijn tarieven voor vergoedingen?

Voor de vergoeding van zorg gebruiken wij verschillende tarieven:

  • Gedeclareerde tarieven
  • Afgesproken tarieven
  • Wettelijke tarieven 
  • Redelijke marktprijs (marktconforme tarief)  

Gedeclareerde tarieven

Gedeclareerde tarieven zijn de tarieven of bedragen die staan op de rekening van de zorgverlener. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben? En hebben wij voor de soort behandeling of zorg geen contract met andere zorgverleners? Is er ook geen wettelijk tarief en is de redelijke marktprijs niet of nauwelijks vast te stellen? Dan vergoeden wij het gedeclareerde tarief.

Wij vergoeden tot maximaal het bedrag waar u recht op heeft vanuit uw verzekering. De vergoeding is nooit hoger dan het gedeclareerde bedrag.

Afgesproken tarieven

Het afgesproken tarief is het tarief dat wij met zorgverleners hebben afgesproken voor de betreffende zorg of behandeling.

Wettelijke tarieven

De overheid bepaalt voor sommige zorg uit de basisverzekering wat de tarieven zijn. Deze tarieven heten daarom wettelijke tarieven. De tarieven van de zorgverlener mogen niet hoger, maar ook niet lager zijn.

Redelijke marktprijs

De redelijke marktprijs is het tarief dat voor bepaalde zorg in Nederland gebruikelijk is. Dat is maximaal het tarief dat in de Nederlandse markt redelijk wordt gevonden. De gedeclareerde kosten van de zorg moeten in redelijke verhouding staan tot de prijs van soortgelijke zorg die soortgelijke zorgverleners in Nederland declareren. Een ander woord voor de redelijke marktprijs is het marktconforme tarief. 

Als een rekening voor zorg buitensporig afwijkt van rekeningen voor soortgelijke zorg door soortgelijke zorgverleners, dan is er geen sprake van een redelijke marktprijs. Wij betalen dan niet het deel van de rekening dat uitkomt boven de redelijke marktprijs. Wij betalen dus maximaal de redelijke marktprijs.

Welke tarieven krijgt u vergoed?

In de polisvoorwaarden staat welk tarief u vergoed krijgt.