Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden

Bij patiënten met trombose en andere ziekten meet de trombosedienst regelmatig de stollingstijd van het bloed. Als u daarvoor bent opgeleid, kunt u die metingen ook zelf doen. Dat kan handig zijn als u door uw werk geen afspraken kunt maken met de trombosedienst, of als u al lang patiënt bent. U heeft dan zelfmeetapparatuur nodig.

De kosten bestaan uit de huur van de zelfmeetapparatuur en de kosten van alles wat u nodig heeft voor het gebruik (zoals teststrips, een vingerpriksysteem en vloeistof). De basisverzekering vergoedt alle kosten als u aan twee voorwaarden voldoet:

 • U heeft een verklaring van de trombosedienst waarin staat dat u zelfmeetapparatuur nodig heeft en genoeg bent opgeleid om die te gebruiken.
 • U leent het apparaat van een leverancier waarmee OHRA een contract heeft.   

U krijgt de apparatuur te leen. Als u die niet meer nodig heeft, komt de leverancier de apparatuur weer bij u ophalen. Heeft u al zelfmeetapparatuur via OHRA, maar is die niet meer goed? Dan kunt u de leverancier direct vragen om nieuwe apparatuur.

Als u het hulpmiddel leent, dan heeft u geen eigen risico. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan is het mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor het hulpmiddel.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt. 

Nee, voor zelfmeetapparatuur betaalt u geen eigen bijdrage.

Zelfmeetapparatuur wordt geleverd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen. Wij noemen dat een leverancier. Uw arts of trombosedienst adviseert u bij welke leverancier u het beste terecht kunt. De leverancier vraagt u om het voorschrift van de trombosedienst en bekijkt namens OHRA of u aan de voorwaarden voldoet.

U mag naar een leverancier die geen contract heeft met OHRA, maar dan zijn er wel twee voorwaarden:

 • U vraagt OHRA vooraf om toestemming.
 • U voorziet OHRA van een toelichting van uw arts.  

Wij vergoeden de rekening onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Let op: het kan ook nadelen hebben om naar een andere leverancier te gaan. Redenen hiervoor zijn:

 • U kunt de zelfmeetapparatuur bij een andere leverancier niet lenen, alleen kopen.
 • OHRA betaalt u alleen het bedrag terug dat wij normaal aan huur van de apparatuur kwijt zouden zijn. We spreiden de terugbetaling over een aantal maanden of jaren, afhankelijk van hoe lang u de apparatuur gebruikt. U moet de terugbetaling elke periode opnieuw bij ons aanvragen.
 • OHRA garandeert de kwaliteit van het hulpmiddel niet. Dat betekent dat u het zelf moet regelen als er iets mis is met het apparaat.

Nee, u heeft vooraf geen toestemming van OHRA nodig als u het hulpmiddel aanvraagt bij een leverancier waarmee OHRA een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener waarmee OHRA geen contract heeft, vraag dan altijd eerst toestemming aan.

Heeft de leverancier van uw keuze geen contract met OHRA? Dan vraagt u schriftelijk om toestemming bij OHRA. U stuurt hiervoor de volgende papieren naar OHRA:

 • Een brief van uw trombosedienst of arts die u de zelfmeetapparatuur voorschrijft. Deze brief moet een medische diagnose bevatten en moet verklaren waarvoor u de zelfmeetapparatuur nodig heeft
 • Een prijsopgave van de kosten van de zelfmeetapparatuur. Die vraagt u aan bij een leverancier
 • Een brief van uzelf aan OHRA. Hierin vermeldt u: 
  - uw relatienummer
  - uw geboortedatum
  - hoe lang u verwacht de zelfmeetapparatuur nodig te hebben
  - de naam van de leverancier van uw zelfmeetapparatuur
  - welke zelfmeetapparatuur u precies wilt
  - het artikelnummer van de Z-index of de GHP-code. Vraag dit aan de leverancier

Wilt u deze brief nu opstellen? Vul dan het formulier in.