Psychologische zorg

U heeft hulp nodig voor uw psychische problemen. Uw huisarts is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Hij kan u zelf behandelen of als hij het nodig vindt, u verwijzen naar een GZ-psycholoog. Uw huisarts of psycholoog bespreken met u hoe u uw problemen praktisch aanpakt.

U krijgt alle behandelingen voor Generalistische Basis GGZ vergoed uit de basisverzekering. Voor een tweede traject in een kalenderjaar, vraagt u ons eerst toestemming.

Relatietherapie, intelligentieonderzoek, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek en orthopedagogische zorg vallen niet onder de vergoedingen voor de Generalistische Basis GGZ.

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of bedrijfsarts. Deze verwijzing moet gebaseerd zijn op een diagnostisch gesprek en oriënterend onderzoek. Als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet u deze sessie zelf betalen.

Het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen. U heeft zelf gekozen wat het eigen risico van uw basisverzekering is: het minimum van € 385,- of een hoger bedrag. Heeft u dit jaar (tot nu toe) minder medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer kosten gemaakt dan het eigen risico? Dan betaalt u niets voor Generalistische Basis GGZ.

In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u hoeveel eigen risico u nog heeft. Ook ziet u hoeveel eigen risico u eventueel al heeft verbruikt.

Nee, voor Generalistische Basis GGZ betaalt u geen eigen bijdrage.

Op zoek naar een huisarts of een GZ-psycholoog? Vind een huisarts of GZ-psycholoog.
Het kan voorkomen dat deze geen afspraak met u maakt omdat hij de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het OHRA Zorgteam via 0135938002 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat u uw zorg snel krijgt.

U mag ook naar een psycholoog waarmee OHRA geen contract heeft. Voorwaarde is wel dat de psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register.

Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Alleen als u in 1 kalenderjaar een tweede traject start, vraagt u ons vooraf of deze wordt vergoed. Dat is namelijk niet altijd het geval.