Voorwaarden gespreide betaling eigen risico

Heeft u de OHRA Zorgverzekering als basisverzekering? Dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen. Wij zetten de voorwaarden voor deelname voor u op een rij.

Wanneer kunt u deelnemen?

 • U heeft op 1 januari 2017 een zorgverzekering bij ons.
 • U heeft een zorgverzekering met alleen een verplicht eigen risico; u heeft dus niet gekozen voor een vrijwillig eigen risico.
 • U bent op 1 januari 2017 achttien jaar of ouder.
 • Uw aanvraag voor gespreide betaling is voor 1 januari 2017 bij ons binnen.
 • U bepaalt welke verzekerde(n), die op uw polis staan, u voor deze regeling aanmeldt. Deze deelnemende verzekerde(n) meldt u bij de aanvraag tegelijkertijd aan.
 • U meldt zich direct aan via Mijn OHRA Zorgverzekering of via ons online aanmeldformulier.

Voorwaarden tijdens deelname

 • U betaalt vanaf het eerste kwartaal van 2017 in tien termijnen per deelnemende verzekerde.
 • U ontvangt een eindafrekening in het eerste kwartaal van het volgende jaar. Heeft u te veel betaald aan verplicht eigen risico, dan betalen wij het (resterende) bedrag uiterlijk in datzelfde kwartaal aan u terug. Komen hierna nog rekeningen bij ons binnen die met uw verplicht eigen risico van het afgelopen jaar moeten worden verrekend? Dan ontvangt u hiervoor een factuur.

Einde van de deelname

 • Wilt u uw deelname tussentijds beëindigen? Dan geldt deze beëindiging voor alle deelnemende verzekerden op uw polis.
 • U moet voor 1 januari van het volgende jaar bij ons aangeven dat u wilt stoppen met deze betalingsregeling.
 • Wij kunnen de deelname beëindigen als:
    - niet meer wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden
    - u niet op tijd betaalt 
    - uw verzekeringssituatie wijzigt, waarbij sprake is van verandering van verzekeringnemer of aantal deelnemers
 • Eindigt deelname voor deze betalingsregeling tijdens het jaar? Dan ontvangt u direct een eindafrekening. Te veel betaald verplicht eigen risico betalen wij dan aan u terug. Als u nog verplicht eigen risico moet betalen, dan betaalt u dat direct in één keer aan ons. Komen hierna nog rekeningen bij ons binnen komen die met uw verplicht eigen risico moeten worden verrekend, dan ontvangt u hiervoor een factuur.
 • U meldt zich direct af via Mijn OHRA Zorgverzekering.