Verplicht eigen risico

Bij alle zorgverzekeraars geldt een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,-. In 2015 was dit € 375,-.

Hoe werkt het verplicht eigen risico?

Voor wie geldt het verplicht eigen risico?

Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van ouders of verzorgers. Voor hen geldt het verplicht eigen risico niet.

Verplicht eigen risico bij alle zorgverzekeraars gelijk

Het verplicht eigen risico is een regeling van de overheid. Het maakt niet uit bij wie u verzekerd bent. De regels zijn bij alle zorgverzekeraars gelijk.

Voor welke zorg geldt een verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. De overheid bepaalt welke zorg dit is. In de Pakketvergelijker 2016 [PDF] ziet u voor welke zorg u een eigen risico heeft.

Het verplicht eigen risico geldt niet voor alle zorg. U heeft in 2016 geen eigen risico voor: 

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Nacontroles van nier- of leverdonoren
  • Ketenzorg. Hierbij stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen.
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging 
  • Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
  • Zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt
  • Zorg aan kinderen tot achttien jaar

Geldt het verplicht eigen risico ook in het buitenland?

Heeft u in het buitenland zorg nodig die valt onder de dekking van de basisverzekering? Dan geldt voor spoedeisende zorg én geplande zorg in het buitenland wel het eigen risico. Heeft u de Europese zorgpas (EHIC) gebruikt voor spoedeisende zorg? Dan wordt de vergoeding niet verrekend met het Nederlandse eigen risico.

Hoe betaalt u het verplicht eigen risico?

Wij rekenen een maal per drie maanden het eigen risico met u af. Dus niet iedere keer direct nadat u een arts heeft bezocht of medicijnen heeft gehaald. Lees meer over de betaling van uw eigen risico. Wilt u weten hoeveel eigen risico u al heeft betaald? Mijn OHRA Zorgverzekering geeft u inzicht in uw zorgkosten

Wilt u het verplicht eigen risico gespreid betalen?

Verwacht u het verplicht eigen risico te moeten betalen? Dan kunt u bij OHRA uw verplicht eigen risico gespreid betalen. U betaalt het eigen risico dan in tien termijnen van € 38,50. Aanmelden voor 2016 is helaas niet meer mogelijk. U kunt zich al wel aanmelden voor 2017.