Wettelijke eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u altijd een deel zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. De regering bepaalt de zorg waarvoor u een eigen bijdrage heeft en stelt de hoogte vast.

Wettelijke eigen bijdrage geldt voor iedereen

De wettelijke eigen bijdrage geldt voor iedere verzekerde. Dus ook voor personen jonger dan achttien jaar. Heeft u zorg nodig waarvoor een eigen bijdrage geldt? Dan betaalt u die kosten eerst zelf. Het bedrag dat overblijft, valt onder het eigen risico.

Uw eigen bijdrage bij een maximale vergoeding

Er kan voor zorg uit de basisverzekering ook een maximale vergoeding gelden. Is de zorg die u nodig heeft duurder? Dan is uw eigen bijdrage het bedrag boven de maximale vergoeding.

Voor welke zorg geldt een eigen bijdrage?

De overheid bepaalt voor welke zorg uit de uit basisverzekering een eigen bijdrage geldt. In 2016 betaalt u een eigen bijdrage voor: 

  • Kraamzorg
  • Kunstgebit
  • Ziekenvervoer 
  • Bepaalde hulpmiddelen
  • Bepaalde geneesmiddelen
  • Verblijf in een hospice

In ons overzicht eigen bijdrage hebben we alle zorg met een eigen bijdrage in 2016 op een rij gezet.

Vergoeding van de eigen bijdrage

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u een vergoeding van de eigen bijdrage krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering. In onze Vergoedingenwijzer ziet u of u recht heeft op een vergoeding. 

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?