Overzicht eigen bijdrage 2016

De overheid bepaalt of u een eigen bijdrage heeft voor zorg uit de basisverzekering. Wij hebben de zorg met een wettelijke eigen bijdrage voor u op een rij gezet. Geldt er een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan staat dit ook in het overzicht.

Eigen bijdrage geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen moet u een eigen bijdrage betalen. Actuele informatie over de vergoeding en eigen bijdrage van geneesmiddelen vindt u op de website Medicijnkosten.

Eigen bijdrage hospice

De eigen bijdrage voor verblijf in een hospice is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Meer informatie over deze eigen bijdrage leest op de website van het CAK.

Hulpmiddelen

Bekijk de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van hulpmiddelen in 2016.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2016
Hoortoestellen voor personen vanaf 18 jaar 
Gebruik minimaal vijf jaar
Eigen bijdrage: 25 procent van de aanschafkosten
Lenzen en brillenglazen. 
Gebruik korter dan een jaar
Eigen bijdrage: € 112,- per lens of glas
Lenzen en brillenglazen 
Gebruik langer dan een jaar
Eigen bijdrage: € 56,- per jaar
OorstukjesEigen bijdrage: 25 procent van de aanschafkosten
(Semi-)orthopedische of allergeenvrije schoenen
voor personen tot 16 jaar
Gebruik minimaal een jaar.
Eigen bijdrage: € 68,50
(Semi-)orthopedische of allergeenvrije schoenen
voor personen vanaf 16 jaar
Gebruik minimaal een jaar
Eigen bijdrage: € 136,50
(Semi-)orthopedische of allergeenvrije schoenen (wisselpaar)
voor personen vanaf 16 jaar
Maximaal een wisselpaar per drie jaar
Eigen bijdrage: € 136,50
Pruik
Gebruik minimaal een jaar
Maximale vergoeding: € 418,50
TinnitusmaskeerderEigen bijdrage: 25 procent van de aanschafkosten

Kraamzorg

Bekijk de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van kraamzorg in 2016.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2016
Kraamverzorging thuis€ 4,20 per uur
Kraamzorg bij verblijf in instelling zonder medische noodzaak

€ 16,50 per dag voor moeder 
€ 16,50 per dag voor kind

Dagmaximum eigen bijdrage:
€ 119,- per persoon per dag.

Kost het ziekenhuis meer dan
€ 119,- per persoon per dag?
Dan moet u zelf ook het bedrag
boven deze € 119,- betalen.

Mondzorg

Bekijk de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van mondzorg in 2016.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2016
Prothese gebit bij bijzondere tandheelkundige zorg voor personen vanaf 18 jaarEigen bijdrage: € 125,- per kaakdeel
Prothese gebit

Eigen bijdrage: 25 procent van de kosten voor het maken en plaatsen van de prothese.

Maximale vergoeding: 75 procent van de kosten voor het maken en plaatsen van de prothese. Deze vergoeding geldt maximaal een keer per vijf jaar.

Zittend ziekenvervoer

Bekijk de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van zittend ziekenvervoer in 2016.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding 2016
Zittend ziekenvervoerEigen bijdrage: € 98,- per kalenderjaar

Maximale vergoeding eigen vervoer
per auto: € 0,30 per kilometer

Veranderingen in de basisverzekering 2016

Wilt u weten wat er volgend jaar in de basisverzekering verandert? Bekijk de veranderingen in de basisverzekering.