Betaling van het eigen risico

Als u zorg nodig heeft waarvoor het eigen risico geldt, dan moet u het eigen risico bedrag betalen. Op welke manier u dit moet betalen, hangt af van uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Op deze pagina leest u hier meer over.

OHRA ontvangt de rekening van uw zorgverlener

Stuurt uw zorgverlener de rekening direct naar OHRA? Dan betaalt OHRA de rekening aan uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld uw ziekenhuis of apotheek zijn. OHRA schiet het eigen risico bedrag dan voor. Dat geldt ook voor een eventuele eigen bijdrage, of als u meer zorg nodig heeft gehad dan u maximaal vergoed krijgt. Als dat zo is, dan ontvangt u van OHRA maandelijks een overzicht van de aan uw zorgverlener voorgeschoten bedragen.

Moet u een deel zelf betalen van de bedragen die wij hebben voorgeschoten? Bijvoorbeeld het eigen risico of een eigen bijdrage? Dan innen wij deze bedragen op dezelfde manier als uw premie. 

U ontvangt de rekening van uw zorgverlener

U ontvangt een rekening die u niet eerst zelf betaalt, maar u declareert de rekening direct via de OHRA App of Mijn OHRA Zorgverzekering. U vraagt aan OHRA deze rekening voor u te betalen. Als u geen eigen risico meer moet betalen, dan betaalt OHRA de rekening voor u. Moet u nog wel een stukje eigen risico moet betalen, dan werkt het anders. OHRA bekijkt dan hoeveel eigen risico u nog moet betalen en haalt dit af van het bedrag van de rekening. Het bedrag dat dan overblijft, maakt OHRA aan u over. U moet dan zelf de volledige rekening aan de zorgaanbieder betalen.

Heeft u zelf de rekening van uw zorgverlener betaald?

U kunt ook zelf een rekening ontvangen die u eerst zelf betaalt. U declareert deze betaalde rekening dan met de OHRA App of via Mijn OHRA Zorgverzekering. OHRA beoordeelt de rekening en berekent de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag wordt het eigen risico afgehaald. Het bedrag dat dan overblijft, ontvangt u van OHRA.

Wanneer betaalt u het eigen risico?

Als u of uw zorgverlener een rekening bij ons heeft ingediend, dan is het mogelijk dat er een eigen risico geldt. Heeft u uw eigen risico nog niet opgemaakt? Dan ontvangt u van ons een rekening met het bedrag van het eigen risico dat u nog moet betalen. Dit geldt niet als u het eigen risico gespreid betaalt