Inzicht in uw zorgkosten

In Mijn OHRA Zorgverzekering heeft u een compleet overzicht van de door u gemaakte zorgkosten. Deze gaan tot maximaal vier jaar terug.

Hoeveel eigen risico heeft u nog?

Iedereen vanaf achttien jaar heeft een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Dat is het bedrag dat u zelf betaalt voordat u een vergoeding van OHRA krijgt. In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u precies hoeveel eigen risico u nog heeft in een jaar.

Heeft u naast het verplicht eigen risico gekozen voor een extra vrijwillig eigen risico? Dan zijn de bedragen van het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico bij elkaar opgeteld. Zo heeft u altijd optimaal inzicht in de stand van uw totale eigen risico en komt u niet voor verrassingen te staan.

Bekijk de stand van uw eigen risico in Mijn OHRA Zorgverzekering

Op hoeveel vergoedingen of behandelingen heeft u nog recht?

Voor sommige vergoedingen en behandelingen geldt een maximale vergoeding. In Mijn OHRA Zorgverzekering ziet u precies wat u al gedeclareerd heeft en vergoed heeft gekregen. U ziet ook op hoeveel vergoedingen en behandelingen u nog recht heeft. Ook kunt u de voorwaarden bekijken die gelden voor bepaalde vergoedingen en behandelingen.

Bekijk direct de stand van uw maximale vergoedingen in Mijn OHRA Zorgverzekering

Welke kosten brengt uw huisarts bij OHRA in rekening?

Uw huisarts mag wettelijk voor iedere ingeschreven patiënt een vast bedrag per kwartaal in rekening brengen. Ook mag uw huisarts vaak een of meerdere opslagen voor de financiering van bijvoorbeeld een praktijkondersteuner in rekening brengen. Voor deze kosten maakt het niet uit of u uw huisarts bezoekt of niet. Bezoekt u uw huisarts voor een consult? Dan rekent hij hiervoor een vast bedrag. Ook een telefonisch consult of een huisbezoek valt hieronder.

In Mijn OHRA Zorgverzekering zijn deze kosten zichtbaar. Bekijk de kosten van uw huisarts in Mijn OHRA Zorgverzekering

Onder ‘details’ van de betreffende rekening van de huisarts ziet u (een van) de meldingen:
o ‘Verrichting: Kwartaaltarief’
o ‘Opslag inschrijvingstarief’
o ‘Opslag kwartaaltarief’
o ‘Consult’ 

Uw huisarts stuurt de rekeningen meestal direct naar OHRA. U heeft geen eigen risico voor de consultkosten van uw huisarts. Schrijft uw huisarts medicijnen of een behandeling voor? Dan kunt voor deze medicijnen of behandeling wel een eigen risico of wettelijke eigen bijdrage hebben.

Staat er een verkeerde rekening in Mijn OHRA Zorgverzekering?

Heeft u een verkeerde rekening ontvangen van uw zorgverlener? Of staat in Mijn OHRA Zorgverzekering een direct door uw zorgverlener gedeclareerde rekening die volgens u niet juist is? In Mijn OHRA Zorgverzekering kunt u eenvoudig een mogelijk verkeerde rekening melden.