Melden van een verkeerde rekening

Heeft u een rekening ontvangen van uw zorgverlener of staat in Mijn OHRA Zorgverzekering een rechtstreeks door uw zorgverlener gedeclareerde rekening die volgens u niet juist is? Geef dit dan aan ons door.

Wanneer is een rekening verkeerd?

Een rekening is verkeerd als er fouten in staan of als u deze zorgverlener niet bezocht heeft. Vermoed u dat uw zorgverlener een verkeerde rekening aan u heeft gestuurd of rechtstreeks heeft ingediend? Dan kunt u dat in Mijn OHRA Zorgverzekering aan ons doorgeven.

Verkeerde rekening melden in Mijn OHRA Zorgverzekering

Bij de rekeningen in Mijn OHRA Zorgverzekering staat de link ‘Klopt de nota volgens u niet? Laat het ons weten.’ Via deze link meldt u ons een mogelijk onjuiste rekening. Naar aanleiding van uw melding, zullen wij dit uitzoeken en u informeren over de resultaten.

Bekijk direct uw rekeningen in Mijn OHRA Zorgverzekering.

Is de rekening van een tandarts?

Bij een rekening van tandarts is het vaak lastig om te controleren of deze goed of verkeerd is. Dit komt omdat de tandarts werkt met tariefcodes (de zogenaamde UPT-codes) en codes om aan te geven om welke tand of kies het gaat.

Het is mogelijk dat bij een tand of kies een code meerdere keren voorkomt. Dit komt doordat een tand of kies aan meerdere kanten behandeld kan worden. Is de rekening voor u niet duidelijk en kunt u niet bepalen of de rekening goed is? Vraag dan uw tandarts om uitleg. U kunt ook contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt.