Schriftelijk declareren

Heeft u een rekening van een zorgverlener ontvangen? Dan kunt u deze schriftelijk bij ons indienen. Stuur altijd de originele rekening of het declaratieformulier voor een persoonsgebonden budget (pgb) mee.

Rekening declareren per post

Voor de verwerking van uw declaratie hebben wij de originele rekening en een volledig ingevuld declaratieformulier van OHRA nodig. Heeft u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv)? Dan stuurt u ons de rekening van uw zorgverlener of het pgb-declaratieformulier én een ingevuld declaratieformulier van OHRA. Lees meer over declareren met een pgb.

Stuur het declaratieformulier van OHRA samen met de originele rekening of het pgb-declaratieformulier naar:

OHRA Zorgverzekeringen N.V.
Postbus 5062
5004 EB Tilburg

Heeft u geen declaratieformulier van OHRA?

U kunt een declaratieformulier invullen en downloaden in Mijn OHRA Zorgverzekering (onder nota indienen) en uitprinten. Het formulier is dan al ingevuld met uw persoonlijke gegevens. Nog makkelijker is direct in Mijn OHRA Zorgverzekering uw declaratie digitaal in te dienen. U kunt het declaratieformulier ook online aanvragen.

Tips bij declareren per post

Gebruik de volgende tips om uw rekeningen te declareren:

  • Bewaar een kopie van de documenten die u verstuurt. 
  • Controleer of uw verzekering de kosten van uw zorgverlener vergoedt. 
  • Geen scanner? Maak een digitale foto van uw rekening! 
  • Declareer via Mijn OHRA Zorgverzekering of met de OHRA App voor optimaal gemak.

Uw rekening declareren als u niet meer bij OHRA verzekerd bent

Bent u niet meer verzekerd bij OHRA, maar heeft u nog wel een rekening die u wilt declareren? Dat kan. Lees hoe uw de rekening kunt declareren na opzegging.