Declareren met een persoonsgebonden budget

Heeft u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv)? Dan krijgt u uw pgb niet vooraf. U kunt uw gemaakte kosten dan achteraf bij ons declareren.

Declareren van een rekening

Declaraties van verpleging en verzorging moeten aan een aantal eisen voldoen. Wij hebben daarom pgb-declaratieformulieren gemaakt. Op deze formulieren staan de gegevens die wij nodig hebben om uw declaratie af te handelen. Staan op de rekening van uw zorgverlener(s) alle benodigde gegevens? Dan kunt de rekening bij ons indienen. Dit kan eenvoudig via Mijn OHRA Zorgverzekering of met de OHRA App. Kiest u liever voor schriftelijk declareren? Dan stuurt de originele rekening met het standaard declaratieformulier van OHRA per post naar ons toe.

Uw ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan u als budgethouder uit. U moet zelf uw zorgverlener(s) betalen.

Wanneer gebruikt u het pgb-declaratieformulier?

Staan op de rekening van uw zorgverlener(s) niet alle benodigde gegevens, krijgt u geen rekening van uw zorgverlener, of heeft u zorgverlener(s) in loondienst? Dan moet u onze pgb-declaratieformulieren gebruiken.

  1. Download het pgb-declaratieformulier: 
    Krijgt u zorg van iemand of een organisatie die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg verleent? Gebruik dan het declaratieformulier formele zorgverlener [PDF].
    Krijgt u zorg van iemand die niet beroepsmatig zorg verleent, bijvoorbeeld een familielid of kennis? Gebruik dan het declaratieformulier natuurlijk persoon [PDF]
  2. Declareert u zelf? Vul dan zelf het formulier in. Declareert uw zorgverlener, omdat hij/zij geen declaratieformulier heeft, of de declaratie niet alle benodigde gegevens bevat? Laat uw zorgverlener dan het formulier invullen en het ingevulde formulier aan u geven. 
  3. Dien het declaratieformulier vervolgens bij ons in. Dat kan via Mijn OHRA Zorgverzekering, met de OHRA App of per post. Bij declareren per post stuurt u het pgb-declaratieformulier met het standaard declaratieformulier van OHRA per post naar ons toe.

In ons pgb-reglement leest u meer over de criteria waaraan een formele zorgverlener en een natuurlijk persoon moeten voldoen. Uw ingediende pgb declaraties betalen wij binnen tien werkdagen aan u als budgethouder uit. U moet zelf uw zorgverlener(s) betalen.

Waar vindt u het standaard declaratieformulier van OHRA?

Op het standaard declaratieformulier van OHRA staat al uw naam en een scancode. Het is daarom niet mogelijk om een leeg declaratieformulier te downloaden vanaf onze website. U kunt het declaratieformulier wel op de volgende manieren aanvragen: