Geen rekening, wel zorgverlener bezocht

Heeft u na een bezoek aan een zorgverlener geen rekening ontvangen? Dan hebben wij met uw zorgverlener afspraken gemaakt. Uw zorgverlener stuurt de rekening dan direct naar ons.

Welk bedrag ontvangt uw zorgverlener?

Hebben wij afspraken gemaakt met uw zorgverlener, dan betalen wij de rekening volledig aan de zorgverlener. Ook als de rekening niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt, bijvoorbeeld door het eigen risico, de wettelijke eigen bijdrage of een beperkte vergoedingsregeling.

Het is mogelijk dat wij meer aan de zorgverlener betalen dan het bedrag waarop u volgens uw polis recht heeft. Is dat het geval? Dan brengen wij het te veel betaalde bij u in rekening. U betaalt dit bedrag op dezelfde manier als de manier waarop u uw premie betaalt. Dat kan door middel van een automatisch incasso of een acceptgiro zijn.

Kan ik de rekening nog wel zien?

In Mijn OHRA Zorgverzekering kunt u alle zorgkosten zien die u gemaakt heeft. Dit zijn alle rekenen die u zelf online, met de OHRA App of per post heeft ingediend. U vindt hier ook alle rekeningen die zorgverleners voor u bij ons hebben ingediend.

Wilt u weten wat de stand van uw eigen risico en maximale vergoedingen is? In Mijn OHRA Zorgverzekering heeft u direct inzicht in uw zorgkosten.

Wie controleert de rekening van uw zorgverlener?

Wij voeren regelmatig controles uit naar het declaratiegedrag van zorgverleners. Eventuele onregelmatigheden komen zo aan het licht. Het rechtstreeks declareren betekent een besparing op de administratiekosten van zorgverlener en OHRA. En dat is weer gunstig voor uw premie.

Heeft u een rekening ontvangen die volgens u niet juist is? Lees hoe u een mogelijk verkeerde rekening kunt melden.

Wat is de UZOVI-code?

Om een rekening rechtstreeks bij OHRA in te dienen gebruikt uw zorgverlener de zogenaamde UZOVI-code van OHRA. Dit is een code om kosten te verrekenen. De UZOVI-code van OHRA is 9664.

Heeft uw zorgverlener inzage in uw gegevens?

Wij kunnen uw declaratie sneller uitvoeren als wij rekeningen rechtstreeks van uw zorgverleners ontvangen en aan hen betalen. Het kan dan nodig zijn dat uw zorgverlener weet hoe u bent verzekerd. Zorgverleners kunnen daarom uw adresgegevens op een veilige manier bij ons inzien. Zij mogen deze gegevens alleen inzien als u door hen wordt behandeld.

Is het om een dringende reden noodzakelijk dat zorgverleners uw adresgegevens niet mogen inzien? Dan kunt u ons dit per brief laten weten. Wij kunnen uw adresgegevens dan afschermen. Stuur uw verzoek naar:
OHRA
Afdeling Verzekerden
Postbus 4172
5004 JD Tilburg