Afhandeling van uw declaratie

Na het indienen van uw rekening betalen wij deze direct aan uw zorgverlener. Heeft u de rekening zelf al betaald? Dan krijgt u van OHRA uw geld terug. Een eventueel eigen risico of eigen bijdrage verrekenen wij direct.

Wanneer krijgt u uw geld terug?

U krijgt binnen tien werkdagen van ons bericht over de afhandeling van uw rekening(en). Wij informeren u altijd of uw rekening (gedeeltelijk) vergoed wordt. Vaak is de (gedeeltelijke) vergoeding al bijgestort op uw rekening als u het overzicht van ons ontvangt. Het is afhankelijk van uw bank wanneer u op uw bankrekening kunt zien dat het bedrag is bijgeschreven.

Wanneer krijgt u niet het volledige bedrag van ons vergoed?

  • De behandeling of levering valt onder het eigen risico en u heeft uw eigen risico nog niet (volledig) verbruikt 
  • Voor de behandeling of levering geldt een wettelijke eigen bijdrage.
  • Uw verzekering vergoedt een maximumbedrag of een aantal behandelingen, en dit aantal is bereikt.

Wilt u weten wat de stand van uw eigen risico en maximale vergoedingen is? In Mijn OHRA Zorgverzekering heeft u direct inzicht in uw zorgkosten.

Tot wanneer kunt u rekeningen indienen?

Wij adviseren u om de originele rekening niet te lang te laten liggen en zo snel mogelijk in te dienen. Dit kan online in Mijn OHRA Zorgverzekering, via de OHRA-app of per post. Volgens de wet moet u uw rekeningen uiterlijk binnen 36 maanden na de datum van de behandeling of levering aan uw zorgverzekeraar opsturen. Na deze termijn heeft u geen recht meer op vergoeding.

Hoe declareer ik rekeningen over meerdere jaren?

Voor rekeningen uit 2015, 2016 en 2017 heeft u aparte (online) declaratieformulieren nodig. Geef op het (online) declaratieformulier duidelijk aan uit welk jaar de rekening is. Makkelijker is om uw rekeningen digitaal in te dienen via Mijn OHRA Zorgverzekering of de OHRA App.

Wij verzoeken u de rekeningen uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt aan ons te sturen.