OHRA Gezond

Bewust omgaan met uw gezondheid en een gezonde levensstijl vinden wij belangrijk. Heeft u de OHRA Zorgverzekering als basisverzekering? Dan krijgt u gratis de module OHRA Gezond. Hiermee krijgt u een vergoeding voor een sportmedisch advies en vergoeding van een vervolgonderzoek van de Persoonlijke Gezondheidscheck. 

Vergoeding sportmedisch advies

Sportmedisch advies is advies en begeleiding voor als u (weer) wilt sporten of als u problemen ervaart bij het sporten, bijvoorbeeld bij een blessure. Onder sportmedisch advies vallen:

  • sportmedische behandelingen;
  • sportkeuringen;
  • sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek;
  • röntgen- en laboratoriumonderzoek. 

Met de module OHRA Gezond krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van een sportmedisch advies.

U heeft recht op een vergoeding als u advies krijgt van een sportarts die werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen. Op de website van Sportgeneeskunde Nederland vindt u alle centra die aan deze voorwaarden voldoen. Het onderzoek mag ook verricht worden door een therapeut die werkt onder de verantwoordelijkheid van de sportarts.

Vergoeding vervolgonderzoek Persoonlijke Gezondheidscheck

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck brengt u uw gezondheid in kaart. U maakt gratis uw eigen Gezondheidsrapport. Hiermee krijgt u inzicht in uw gezondheid en in uw gezondheidsrisico’s. U kunt zelf actief aan de slag met tips en adviezen om deze te verbeteren. Uw Gezondheidsrapport is alleen voor u inzichtelijk.

De Persoonlijke Gezondheidscheck bestaat uit een online onderzoek en een bezoek aan een prikpunt bij u in de buurt. Met de module OHRA Gezond krijgt u een volledige vergoeding voor het onderzoek (normale prijs € 59,95 per persoon). Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Wat moet u doen?

Heeft u de OHRA Zorgverzekering? Dan is deze module automatisch bij uw zorgverzekering inbegrepen. Op uw polis staat bij de basisverzekering vermeld dat u de module OHRA Gezond heeft.

Let op: heeft u de OHRA Zorgverzekering Online Gemak? Dan kunt u geen gebruikmaken van de OHRA Gezond module.