Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bedrag dat u krijgt van de Belastingdienst. Hiermee kunt u een deel van uw ziektekosten betalen. Of u zorgtoeslag krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De overheid bepaalt de regels voor de zorgtoeslag.

Hoeveel zorgtoeslag kunt u krijgen?

Of en hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, uw leeftijd en het inkomen van uw toeslagpartner, als u die heeft. Een toeslagpartner is uw man of vrouw, uw geregistreerde partner, of degene met wie u in één huis woont. Meer informatie over de toeslagpartner leest u op de website van de Belastingdienst.

U kunt berekenen hoeveel zorgtoeslag u precies krijgt op www.toeslagen.nl.

De Belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag

De Belastingdienst bepaalt hoeveel zorgtoeslag u krijgt. Dat doet ze met gegevens over uw gezinssituatie en met het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van alle inkomsten en aftrekposten die u heeft in box 1, 2, en 3. Verliezen die u had over vorige jaren tellen niet mee. Voor kinderkorting en ouderenkorting mogen de inkomsten van u en uw partner niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Zorgtoeslag aanvragen

Heeft u recht op zorgtoeslag? Dan stuurt de Belastingdienst u een aanvraagformulier zorgtoeslag. Vult u dat in en stuur het terug. De Belastingdienst regelt dan de rest. Heeft u geen aanvraagformulier gekregen, maar denkt u dat u toch recht heeft op zorgtoeslag? Dan kunt u een aanvraagformulier zorgtoeslag downloaden op www.toeslagen.nl, invullen en opsturen. De Belastingdienst beoordeelt of u de zorgtoeslag krijgt.

Moet ik zorgtoeslag ieder jaar opnieuw aanvragen?

Nee, dat is niet nodig. Als u nu zorgtoeslag heeft, krijgt u die elk jaar automatisch opnieuw. Net zolang totdat de Belastingdienst bepaalt dat u geen recht meer heeft op de zorgtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gestegen. De Belastingdienst berekent na afloop van elk jaar of dit het geval is.

Ik ben student. Telt het inkomen van mijn ouders mee voor mijn zorgtoeslag?

Nee, het inkomen van uw ouders telt niet mee voor uw zorgtoeslag. Ook niet als u nog thuis woont. U betaalt namelijk zelf premie voor uw zorgverzekering. U moet dan wel ouder zijn dan 18 jaar. Om zorgtoeslag te krijgen, telt alleen het inkomen van uzelf en dat van uw toeslagpartner, als u die heeft. Een toeslagpartner is uw man of vrouw, uw geregistreerde partner, of degene met wie u in één huis woont.

Wat gebeurt er als mijn geschatte inkomen over een jaar achteraf niet klopt?

De Belastingdienst berekent na elk jaar of uw geschatte inkomen klopt. Misschien blijkt dan dat u te veel inkomen had, of juist te weinig. U moet dan geld terugbetalen, of u krijgt nog geld. De Belastingdienst berekent hoeveel dit is. U krijgt hierover een brief.