Kosten van de basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte verzekering die de zorg uit het basispakket dekt. U betaalt hiervoor een premie en een inkomensafhankelijke bijdrage. Heeft u zorg nodig uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms een deel van de kosten zelf.

Welke kosten betaalt u voor de basisverzekering?

U betaalt twee bedragen voor de vergoeding van zorg uit het basispakket:

 • Premie basisverzekering
  Aan uw zorgverzekeraar betaalt u de premie voor uw basisverzekering. De premie van de OHRA Zorgverzekering Online Gemak is € 96,10* per maand. Bereken uw premie
 • Inkomensafhankelijke bijdrage
  Van uw loon, pensioen of uitkering betaalt u aan de overheid een bijdrage voor het basispakket. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt deze bijdrage zelf of via uw werkgever. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de bijdrage Zvw.
*) Premie is inclusief een korting van 8,8% en een eigen risico van € 385,-.

Zorgtoeslag: tegemoetkoming kosten basisverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming voor de kosten van de basisverzekering. U kunt zorgtoeslag aanvragen via Toeslagen.nl. Lees hier verder over de zorgtoeslag.

Wat betaalt u voor zorg uit de basisverzekering?

Heeft u zorg nodig die de basisverzekering vergoedt? Dan betaalt u soms een deel van de kosten zelf: 

 • Verplicht eigen risico
  Voor bijna alle zorg uit de basisverzekering betaalt u eerst zelf een deel van de kosten voordat u een vergoeding krijgt. Dit is het eigen risico
 • Wettelijke eigen bijdrage
  Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u altijd een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld bij kraamzorg, geneesmiddelen of hulpmiddelen. Met een aanvullende verzekering kunt u een vergoeding van de eigen bijdrage krijgen.

Wie bepaalt de kosten van de basisverzekering?

De overheid bepaalt ieder jaar de inkomensafhankelijke bijdrage, de hoogte van het eigen risico en de eigen bijdragen. Deze wettelijke regelingen zijn voor iedereen gelijk. De zorgverzekeraars stellen ieder jaar de premie basisverzekering vast. 

Hoe kunt u besparen op de kosten?

Op de bedragen die de overheid vaststelt kunt u niet besparen. U kunt mogelijk wel besparen op de premie van uw basisverzekering. Bijvoorbeeld als u kiest voor de OHRA Zorgverzekering. Of als u gebruikmaakt van onze mogelijkheden voor korting op uw basisverzekering.