Kenmerken basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte verzekering voor bijna iedereen die in Nederland woont of werkt. Maar de basisverzekering heeft meer bijzondere kenmerken. We zetten er een paar voor u op een rij.

Basisverzekering is een verplichte verzekering

Het afsluiten van de basisverzekering is verplicht voor:

  • Iedereen die in Nederland woont. 
  • Iedereen die in Nederland werkt en hier loonbelasting betaalt. 
  • Iedereen die in Nederland komt wonen en al een ziektekostenverzekering in het buitenland heeft. Zij moeten alsnog in Nederland een basisverzekering afsluiten. 

Op het moment dat u verzekeringsplichtig bent, heeft u vier maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten.

Basisverzekering is een individuele verzekering

Uw partner en kinderen zijn niet automatisch verzekerd als u een basisverzekering afsluit. Ieder lid van een gezin moet zich verzekeren en krijgt een eigen verzekeringsovereenkomst. U kunt uw partner en/of uw kinderen wel meeverzekeren. Dit geeft u aan bij uw aanvraag. U en uw meeverzekerde gezinsleden staan dan samen op één polisblad.

Uw partner en/of uw kinderen mogen wel bij een andere verzekeraar verzekerd zijn. Dat geeft echter wel veel administratieve rompslomp voor u.

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke acceptatieplicht

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om u te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering. Een zorgverzekeraar mag niet kijken naar uw geslacht, leeftijd of gezondheid. Hierdoor kunnen ook oudere verzekerden of verzekerden met gezondheidsrisico’s gemakkelijker veranderen van zorgverzekeraar. OHRA accepteert iedereen die zich aanmeld en recht heeft op de zorgverzekering.

Na acceptatie van uw aanmelding bij OHRA, zorgt OHRA ervoor dat uw oude zorgverzekering wordt beëindigd. Zo bent u nooit onverzekerd.

Let op: voor de aanvullende verzekering geldt geen wettelijke acceptatieplicht.

Situaties wanneer een zorgverzekeraar iemand wel mag weigeren

Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren vanwege uw geslacht, leeftijd of gezondheid. Er zijn twee situaties waarin een zorgverzekeraar uw aanvraag niet in behandeling mag nemen:

  • U bent niet verzekeringsplichtig, bijvoorbeeld omdat u niet in Nederland woont of werkt
  • U heeft een premieachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar

Beëindigt een zorgverzekeraar uw zorgverzekering wegens fraude of het niet betalen van de premie? Dan mag hij u vijf jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. U moet dan een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar sluiten.