Nieuwe of aangepaste vergoedingen in de basisverzekering

Ieder jaar bepaalt de regering de inhoud van de basisverzekering. In 2016 zijn de volgende vergoedingen nieuw of aangepast in de basisverzekering.

Operatie open ruggetje voor de geboorte

Een open ruggetje (spina bifida) is een aandoening waarbij de bogen van de wervels niet goed gesloten zijn, maar open staan. Een ongeboren kindje met een open ruggetje kan hier tijdens de zwangerschap aan geopereerd worden. Dit wordt in 2016 vergoed onder bepaalde voorwaarden.

  VergoedingEigen risico basisverzekering 
2015Geenn.v.t.
2016

Volledige vergoeding. Er moet wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 • De behandeling vindt plaats in Leuven (België).
 • Een Nederlands Universitair Medisch Centrum in Nederland draagt de zwangere vrouw voor.
ja

Vervolgtest na positieve NIPT test buitenland

Soms laat een zwangere vrouw in het buitenland op eigen kosten een NIPT test (Niet Invasieve Prenatale Test) doen. Dit is een test die eventuele chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau opspoort. Als de uitslag van deze test positief is, vindt in de meeste gevallen vervolgonderzoek plaats. De kosten voor vervolgonderzoek worden vanaf 2016 vergoed. De kosten voor de NIPT test die in het buitenland is afgenomen, worden niet vergoed.

  VergoedingEigen risico basisverzekering 
2015Geenn.v.t.
2016Volledige vergoeding vervolgtest als NIPT test die in het buitenland is afgenomen positief isja

Kosten gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator)

Met behulp van een AED apparaat kan iemand met een hartstilstand gereanimeerd worden. De kosten voor aanschaf en plaatsing van een AED ziet de overheid als openbare kosten. Deze kosten worden betaald uit algemene middelen of door bijvoorbeeld een sportvereniging die een AED heeft aangeschaft. De gebruikskosten van een Automatische Externe Defribrillator worden voortaan vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat dan om vervanginsgspads, controle en stroomgebruik (geldt niet als het apparaat gebruikt wordt in een instelling).

  VergoedingEigen risico basisverzekering 
2015Geenn.v.t.
2016Volledige vergoeding van de gebruikskostenja

Uitbreiding huisartsenhulp

Vergoeding voor de huisarts wordt uitgebreid met een test voor koemelkallergie. Ook wordt individuele zorg voor tuberculose (een infectieziekte veroorzaakt door een tbc-bacterie) en andere infectieziekten vergoed. Er geldt een vergoeding voor onder andere vaccinaties, laboratoriumkosten, entstoffen en diagnostische onderzoeken.

VergoedingEigen risico basisverzekering
2015Geen   n.v.t.
2016

Vergoeding via huisartsenzorg voor:

 • consulten via de huisarts
 • vaccinaties, laboratoriumkosten, entstoffen en diagnostische onderzoeken 
 • huisartensconsult: nee
 • vaccinaties, laboratoriumkosten, entstoffen en diagnostische onderzoeken: ja

Nieuwe indicatie zittend ziekenvervoer medisch kinderdagverblijf

Vanaf 1 januari 2016 wordt een extra indicatie (toegang tot zorg) voor zittend ziekenvervoer opgenomen. Kinderen jonger dan zeven jaar met een ernstige lichamelijke handicap of beperking, hebben recht op zittend ziekenvervoer naar een medisch kinderdagverblijf. Het vervoer moet medisch noodzakelijk zijn.

 

 VergoedingEigen risico basisverzekering 
2015geen indicatie en vergoedingn.v.t.
2016indicatie en vergoedingGeen, kinderen tot achttien jaar betalen geen eigen risico. Er geldt wel een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer.

Ambulancevervoer bij Jeugd-ggz

Ambulancevervoer van en naar een instelling voor Jeugd-ggz wordt vergoed door de basisverzekering. De zorg in de instelling moet wel (gedeeltelijk) worden vergoed door de gemeente. Eigenlijk waren gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ambulancevervoer binnen de Jeugd-ggz. De minister heeft besloten om deze beslissing te herzien. 

  VergoedingEigen risico basisverzekering 
2015Geenn.v.t.
2016Vergoeding vanuit de basisverzekeringGeen, kinderen tot achttien jaar betalen geen eigen risico.
 

Nieuwe, voorwaardelijke behandelingen en medicijnen

De minister van Volksgezondheid voegt ieder jaar een aantal nieuwe, innovatieve behandelingen en medicijnen toe aan de basisverzekering. Zo kan het effect gemeten worden. Het definitieve besluit volgt later. Dit kan betekenen dat een of meer van onderstaande behandelingen en/of medicijnen kunnen afvallen. Sinds de bekendmaking van de nieuwe, voorwaardelijke behandelingen en medicijnen op Prinsjesdag op 15 september, is door de minister een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aangekondigde nieuwe behandelingen en medicijnen die voorwaardelijk tot de basisverzekering worden toegelaten. U vindt het overzicht hieronder.

Voorwaardelijke vergoeding behandeling vanaf 1 april 2015 
Per 1 april 2015 is de behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperito-neale chemotherapie voorwaardelijk aangewezen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betreft de behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen. Het eigen risico is van toepassing.

Voorwaardelijke vergoeding behandeling en medicijn vanaf 1 juli 2015 
Met ingang van 1 juli 2015 is de volgende nieuwe behandeling en nieuw medicijn toegelaten tot de basisverzekering (het eigen risico is van toepassing. Voor medicijnen kan ook een eigen bijdrage gelden): 

 • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta), voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus erythematodes (SLE). Dit nieuwe medicijn is bestemd voor patiënten die niet reageren op standaardbehandelingen en al ernstige klachten hebben.
 • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. Dit wordt veroorzaakt door een ernstige vorm van huidkanker. Eerder konden deze patiënten alleen behandeld worden met dure geneesmiddelen die niet voor alle patiënten even goed werken. Daarnaast hebben deze dure geneesmiddelen veel bijwerkingen.
Voorwaardelijke vergoeding behandeling vanaf 1 oktober 2015 
Met ingang van 1 oktober 2015 is de volgende medische behandeling aangewezen die misschien tot de basisverzekering wordt toegelaten:
 • Autologe vet transplantatie (AFT). Dit is een nieuwe reconstructietechniek die bestaat uit het transplanteren van vetcellen naar de borst. Als sprake is van een volledige borstreconstructie dan wordt AFT toegepast in combinatie met een externe weefsel-expander. De voordelen van AFT zijn een natuurlijker eindresultaat, een normale sensibele borst, een geringe invasiviteit met een lage kans op complicaties en de afwezigheid van lichaamsvreemd materiaal in de borst. Deze nieuwe behandeling is voor een periode van 4,5 jaar voorwaardelijk toegewezen tot de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing. 
Voorwaardelijke vergoeding behandelingen vanaf 1 januari 2016
Met ingang van 1 januari 2016 wordt voor een periode van vier jaar de volgende behandeling aangewezen die misschien tot de basisverzekering worden toegelaten.
 • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). PTED is een behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia. Bij deze aandoening drukt een uitstulping van de tussenwervelschijf op een uittredende zenuwwortel, met als gevolg uitstralende pijn naar bil en/of been. Als de pijnklachten niet met conservatief beleid verdwijnen, kan worden gekozen voor decompressie van de zenuwwortel door middel van het verwijderen van de uitstulpende inhoud van de tussenwervelschijf. Hier bestaan verschillende technieken voor; de standaardbehandeling is de open microdiscectomie. Het eigen risico is van toepassing. 

Nieuw: Module OHRA Gezond

Uw gezondheid is belangrijk. Daarom breiden wij de basisverzekering uit met de gratis module OHRA Gezond. De module OHRA Gezond is gratis en gekoppeld aan de basisverzekering (kan niet los afgesloten worden). De module OHRA Gezond bestaat uit:
 • Een gratis Persoonlijke Gezondheidscheck. In samenwerking met artsenorganisaties en gezondheidsfondsen is de Persoonlijke Gezondheidscheck ontwikkeld. Deze online check biedt inzicht in uw levensstijl en risico’s op onder andere diabetes, hart- en vaatziekten, nierschade en COPD. Belangrijk om te weten: de resultaten van deze gezondheidscheck zijn strikt persoonlijk en alléén voor u inzichtelijk.
 • Een vergoeding van maximaal € 150,- per jaar voor Sportmedisch advies. Met sportmedisch advies krijgt u advies en begeleiding voor als u (weer) wilt sporten of als u problemen ervaart bij het sporten. Denk bijvoorbeeld aan een blessure. 
Voor vergoedingen vanuit de Module OHRA Gezond betaalt u géén eigen risico.