OHRA Woonverzekeringen - schade melden

Heeft u schade? Meld de schade dan zo snel mogelijk. Dat kan op verschillende manieren. De snelste manier om uw schade te melden is via Mijn OHRA.

Schade melden?

Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten bij een schade.

Direct Schade Herstel

U kunt bij uw schadeaangifte kiezen voor Direct Schade Herstel. Als de schade gedekt is dan schakelen wij een reparateur in die uw schade snel en vakkundig repareert. De reparateur stuurt de rekening rechtstreeks naar ons. Zo hoeft u niets voor te schieten.

Tip: Heeft u schade door diefstal, vandalisme of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet aangifte te doen bij de politie.

Glasschade melden

Glasschade* kunt u rechtstreeks bij Service Glasherstel melden via telefoonnummer: 08000226688.

*Dit geldt niet voor schade aan bijvoorbeeld glazen kastdeurtjes, tafelbladen en andere glazen spullen in de woning.

Telefonisch of schriftelijk schade melden

U kunt uw schade ook telefonisch of schriftelijk melden. Stuur voor het schriftelijk melden van uw schade het onderstaande formulier ondertekend aan ons toe.

Verzamel zo veel mogelijk informatie die met de schade te maken heeft. Bijvoorbeeld:

  • een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning);
  • aankoopbonnen of bankafschriften van de gekochte goederen;
  • garantiebewijzen;
  • foto’s.