Terreurdreiging of een aanslag tijdens uw vakantie

Een aanslag of terreurdreiging kan ons flink wakker schudden. Ineens vraagt u zich af: ‘Wat als ik zelf in zo’n situatie terecht kom? Wat moet ik allemaal doen?’ Hieronder leest u wat wij in verschillende situaties voor u kunnen betekenen en wat u zelf kan doen.

Ik kan door terreurdreiging of een aanslag niet naar huis

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat vliegvelden worden afgesloten. Als u daardoor niet meer naar Nederland kunt vliegen neemt u contact op met de OHRA Hulpdienst via +31 26 400 23 10. Wij betalen de noodzakelijke extra reis- en verblijfkosten.

Ik heb schade opgelopen door een terroristische aanslag. Ben ik hiervoor verzekerd?

OHRA bepaalt niet of een schade na een terroristische aanslag vergoed wordt. Dit doet de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Een organisatie waar verzekeringsmaatschappijen zoals OHRA verzekerd zijn. De NHT bepaalt eerst of de schade onder terrorisme valt. Is dat het geval? Dan zal de NHT de schade helemaal of deels vergoeden. Dat hangt af van hoeveel schades er door terrorisme in één verzekeringsjaar worden ingediend door alle verzekeringsmaatschappijen. We kunnen u helaas dus niet vertellen of uw schade volledig vergoed wordt.

Kijk voor meer informatie in het clausuleblad Terrorisme en het Protocol afwikkeling claims [PDF].

Ik heb schade opgelopen door een terroristische aanslag. Waar meld ik dit?

Deze schade meldt u bij ons. Wij sturen uw schade door naar de NHT.

Ik moet mijn vakantie eerder afbreken vanwege terreurdreiging. Krijg ik dan een vergoeding voor de gemiste vakantiedagen?

Terreurdreiging is geen geldige reden voor annulering. Met de OHRA Annuleringsverzekering bent u hiervoor dus niet verzekerd. Als uw reisorganisatie is aangesloten bij het Calamiteitenfonds krijgt u misschien een vergoeding voor de gemiste vakantiedagen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Calamiteitenfonds of neem contact op met uw reisorganisatie. 

Er geldt een negatief reisadvies voor mijn vakantiebestemming en ik wil mijn reis annuleren. Krijg ik de annuleringskosten dan vergoed?

Bij een negatief reisadvies krijgt u geen vergoeding via de OHRA Annuleringsverzekering. In deze situatie kunt u het beste contact opnemen met uw reisorganisatie. Zij kunnen misschien uw reis omboeken naar een andere bestemming.

Ik ga op vakantie naar een bestemming met negatief reisadvies. Ben ik dan wel verzekerd?

Zolang de schade niets te maken heeft met een gewapend conflict, burgeroorlog of een soortgelijke situatie, bent u gewoon verzekerd. Wordt u bijvoorbeeld ziek of moet u vroegtijdig naar huis vanwege het overlijden van een familielid dan zullen wij dit gewoon vergoeden. Is uw schade direct veroorzaakt door een gewapend conflict, burgeroorlog of soortgelijke situatie? Dan bent u niet verzekerd. U kunt in deze situatie contact opnemen met uw reisorganisatie.