Reisverzekering ongevallen

Ook op vakantie kunnen ernstige ongelukken gebeuren. Met de extra dekking Ongevallen krijgt u een vergoeding als u of uw medeverzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval op vakantie. Blijvend invalide betekent dat u niet meer herstelt.

Wat krijgt u vergoed?

De hoogte van de vergoeding hangt af van de lichamelijke gevolgen van het ongeval. De mate van invaliditeit moet daarom worden vastgesteld door een medisch onderzoek in Nederland.

Bent u volledig en blijvend invalide verklaard? Dan krijgt u het totale verzekerde bedrag vergoed. Bij gedeeltelijke invaliditeit krijgt u een deel van het verzekerd bedrag vergoed. Verliest u bijvoorbeeld het gezichtsvermogen van één oog? Dan krijgt u 30 procent van € 75.000,- vergoed.

  • Bij overlijden is de dekking per verzekerde € 25.000,- 
  • Bij blijvende invaliditeit is dat maximaal € 75.000,- 
  • Tot 18 jaar is de uitkering bij blijvende invaliditeit 50 procent extra 

Een voorbeeld:

U bent 16 jaar en u verliest het gezichtsvermogen van één oog. U zou dan 30 procent van € 75.000,- vergoed krijgen. Dat is € 22.500,-. Omdat u jonger bent dan 18 jaar krijgt u van dat bedrag 50 procent extra. U krijgt dan een vergoeding van € 33.750,-.

In de polisvoorwaarden vindt u een overzichtelijke tabel. Daarin staat de mate van invaliditeit en hoeveel procent van de maximale vergoeding daarbij hoort.

Wanneer bent u niet verzekerd?

U heeft geen recht op hulp of vergoeding voor ongevallen als:

  • u jonger bent dan 23 jaar en een ongeluk krijgt met uw motor
  • er sprake is van psychische aandoeningen
  • u gebruik maakt van een vliegtuig van een niet officiële vliegtuigmaatschappij