Geneeskundige kosten

Als u op vakantie bent in het buitenland kan het gebeuren dat u direct medische zorg nodig heeft. Dit heet spoedeisende zorg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een acute blindedarmontsteking krijgt. Maar ook bij een verstuikte enkel biedt de extra dekking Geneeskundige kosten uitkomst. Deze dekking is eenvoudig gezegd een aanvulling op uw zorgverzekering.

Dekt een zorgverzekering alle kosten?

Veel mensen denken dat hun zorgverzekering alle medische kosten op reis vergoedt. Dit is lang niet altijd zo. Kosten van medische hulp in het buitenland kunnen bijvoorbeeld hoger zijn dan in Nederland. Uw reisverzekering met de dekking Geneeskundige kosten dekt dan de extra kosten.

Ook uw eigen risico gedekt

Vallen de medische kosten die u in het buitenland maakt onder het eigen risico van uw zorgverzekering? De extra dekking Geneeskundige kosten dekt ook het bedrag dat u normaal gesproken kwijt zou zijn aan eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

De volgende kosten worden onder andere onbeperkt vergoed:

  • kosten van artsen 
  • ziekenhuisopname 
  • operatiekosten

Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval vergoeden wij tot maximaal € 500,-. Dit bedrag geldt per verzekerde per reis.

Ook bij de extra dekking Geneeskundige kosten kunt u rekenen op hulp van de OHRA Hulpdienst. Zij helpen u bijvoorbeeld bij het kiezen van het beste ziekenhuis.

Wanneer bent u niet verzekerd?

  • Als u op voorhand al weet dat u op vakantie gebruik gaat maken van de extra dekking Geneeskundige kosten
  • Als u gebruik moet maken van de dekking door een bestaande zwangerschap
  • Als de benodigde behandeling ook kan wachten tot u weer terug bent in Nederland
  • Als de arts die u behandelt niet een officieel erkende arts is

Meer informatie?

Bekijk voor een compleet overzicht van de vergoedingen de polisvoorwaarden.