Veelgestelde vragen rechtsbijstandverzekering

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Met de OHRA Rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van deskundigen. En een vergoeding van de kosten bij een conflict.

Onze rechtsbijstandverzekering dekt verschillende onderwerpen. De rechtsgebieden vallen onder vier modules:

  • Module consument & wonen 
  • Module inkomen
  • Module belasting & vermogen
  • Module verkeer

Ja, met de module inkomen zijn u en uw gezinsleden verzekerd bij conflicten over bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, faillissement van uw werkgever of ontslag. Ook dekt deze module conflicten met uw eventuele huispersoneel. Huispersoneel is bijvoorbeeld een hulp in de huishouding of een tuinman.

Dat kan als u bijvoorbeeld gaat trouwen of samenwonen. In Mijn OHRA kunt u uw wijzigingen doorgeven.

Het is niet mogelijk om een conflict te verzekeren dat u al heeft op het moment dat u de verzekering afsluit. Op het moment dat u de rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, heeft u wel recht op telefonisch juridisch advies. Ook voor bestaande conflicten.

Wachttijd houdt in dat u geen recht heeft op hulp bij conflicten die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering of de module zijn ontstaan.

Dit geldt niet als u kunt laten zien of als blijkt uit het conflict dat u dit bij het ingaan van de verzekering of de module niet kon weten. Bij schade en letsel in het verkeer door bijvoorbeeld een aanrijding geldt nooit een wachttijd.

Ja, als uw kinderen studeren én ergens anders wonen, blijven ze meeverzekerd op uw rechtsbijstandverzekering. Zij moeten dan wel ongehuwd te zijn. Ook moet u een verzekering hebben die geldt voor een gezin of samenwonenden.

Uw zaak moet u bij DAS melden. De juridisch specialisten van DAS behandelen als regel alle juridische vragen en geschillen zelf.

Wanneer er in uw zaak een procedure voor de rechter wordt gevoerd, dan zal de juridisch specialist u altijd vertellen dat u zelf een advocaat mag kiezen, die niet bij DAS in dienst is. Als u van die mogelijkheid gebruik maakt, zal DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden. Schakelt u zonder toestemming van DAS zelf een advocaat in, dan worden deze kosten niet vergoed!

Lees meer informatie op de website van DAS.

De kosten van juridisch specialisten die werken voor DAS vallen volledig onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Dat zijn de interne kosten. Ook betaalt DAS alle andere kosten die volgens hun nodig zijn bij de rechtsbijstand. Dat zijn de externe kosten. De externe kosten worden vergoed tot het kostenmaximum van € 25.000,- per conflict. Voorbeelden daarvan zijn:

  • griffierechten: de kosten die u moet betalen om uw zaak voor de rechter te brengen; 
  • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren voor de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars); 
  • kosten van getuigen en deskundigen die door de rechter zijn opgeroepen;
  • gerechtelijke kosten van de tegenpartij als de rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen.

Ja, mediation (bemiddeling bij echtscheiding) is verzekerd onder de module belasting & vermogen. Een mediator is een bemiddelaar die in overleg gaat met u en uw partner. U gaat dan na of u met uw partner een verzoek tot echtscheiding kunt indienen bij de rechtbank. Als u na de mediation samen met uw partner een verzoek tot scheiding wilt indienen bij de rechtbank, dan krijgt u daarvoor hulp van een advocaat. U krijgt geen hulp bij een conflict over alimentatie die u moet betalen aan uw ex-partner of die uw ex-partner aan u moet betalen.

De OHRA Rechtsbijstandverzekering dekt alleen de rechtshulp aan particulieren (privépersonen). De module verkeer geldt dus niet als u met uw werk bezig bent.

Gebruikt u de auto van de zaak privé en krijgt u een verkeersongeval waarbij u of de tegenpartij gewond raakt, dan helpt de OHRA Rechtsbijstandverzekering u. Ook om de schade op de tegenpartij te verhalen. Verhalen betekent ervoor zorgen dat diegene die schuldig is de schade ook betaalt.

Met de module verkeer bent u ook verzekerd voor het verhalen van schade als u deelneemt aan het verkeer als voetganger of fietser. Ook heeft u dekking voor de andere motorrijtuigen, zoals een brommer of scooter, van uw gezin.

De module verkeer biedt dekking in alle verkeerssituaties. Dus ook als u bijvoorbeeld lopend, met een fiets of met een scooter deelneemt aan het verkeer. Heeft u geen auto? Dan kunt u met deze module dus nog steeds rekenen op hulp bij juridische conflichten.

OHRA heeft ervoor gekozen dat een onafhankelijke partij de juridische hulp verleent.
Zo garanderen wij dat uw belangen voorop staan. Ook als u een conflict heeft met OHRA. Als u een conflict heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met DAS.

Nee, OHRA biedt geen pakketkorting. OHRA verkoopt eenvoudige producten met een duidelijke prijsopbouw. Het maakt niet meer uit hoeveel producten u heeft bij OHRA. U betaalt  altijd een scherpe premie.