Modules van de OHRA Rechtsbijstandverzekering

Met de OHRA Rechtsbijstandverzekering krijgt u professionele juridische hulp. Kies zelf de modules die u belangrijk vindt.

Er zijn bepaalde modules die u alleen gecombineerd kunt afsluiten. Bij de module inkomen en/of de module belasting & vermogen heeft u bijvoorbeeld ook de module consument & wonen nodig. Voor de module verkeer hoeft u de module consument & wonen niet te hebben.

Voor rechtshulp bij verschillende consumentenzaken. Denk bijvoorbeeld aan aankopen die u online heeft gedaan of problemen met uw leverancier van energie of internet. Ook vallen juridische conflicten die te maken hebben met uw woning onder deze module.

Voor wie?
Voor u en uw gezinsleden*.

* Wanneer u kiest voor de optie gezin/samenwonend.

Wat is er onder andere gedekt?

 • Als iemand schade bij u veroorzaakt en u wilt deze schade vergoed hebben
 • Een conflict over een product dat u heeft gekocht
 • Koop en verhuur, huur, onderhoud en verbouwing aan uw woning
 • Burenrecht
 • Erfrecht
 • Letsel bij medische fouten
 • Conflicten met iemand die tijdelijk (een kamer in) uw woning huurt

Wat is onder andere niet gedekt?

 • Echtscheiding en samenlevingsverbanden
 • Woning die u niet bewoont of gaat bewonen
 • Conflicten met uw verhuurder als u uw woning onderverhuurt   
 • Beleggingen, aandelen en andere waardepapieren

Waar geldt de verzekering?

OnderwerpDekkingsgebiedMaximale vergoeding externe kosten
Goederen en dienstenBenelux & Duitsland€ 25.000,-
OnderwijsBenelux & Duitsland€ 25.000,-
Financiële instellingenBenelux & Duitsland€ 25.000,-
Woning (in Nederland)Nederland€ 25.000,-
BurenNederland€ 25.000,-
OverheidNederland€ 25.000,-
Strafzaken buiten verkeerEuropa+onbeperkt
VakantieEuropa+€ 25.000,-
Gezondheid & letselEuropa+€ 25.000,-
Schade aan u in persoon en aan persoonlijke eigendommenEuropa+€ 25.000,-
Gezondheid & contractenBenelux & Duitsland€ 25.000,-
PensioenBenelux & Duitsland€ 25.000,-
Onrechtmatig handelen door uzelfBenelux & Duitsland€ 25.000,-
Personenrecht & OuderschapNederland€ 25.000,-
ErfrechtNederland€ 25.000,-
VrijwilligerBenelux & Duitsland€ 25.000,-

Europa+: 
Bij Europa+ heeft u dekking in Europa en in landen rond de Middellandse Zee.
  

Externe kosten:

De kosten van juridische specialisten die werken voor DAS vallen volledig onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Dat zijn de interne kosten. Ook betaalt DAS alle andere kosten die volgens hun nodig zijn bij de rechtsbijstand. Dat zijn de externe kosten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • griffierechten: de kosten die u moet betalen om uw zaak voor de rechter te brengen;
 • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren voor de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars);
 • kosten van getuigen en deskundigen die door de rechter zijn opgeroepen;
 • gerechtelijke kosten van de tegenpartij als de rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen.

Vrije advocaatkeuze
Als u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van DAS Rechtsbijstand. Is het volgens de wet niet verplicht een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure, maar vraagt u dat wel aan DAS? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van de advocaat tot maximaal € 7.500,- inclusief btw per procedure. Ook betaalt u dan een eigen risico van € 250,- aan DAS.

Verleent een juridisch specialist in dienst van DAS de rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS deze kosten onbeperkt. Ook hoeft u dan geen eigen risico te betalen aan DAS. Bij procedures waarin het volgens de wet wel verplicht is om een advocaat in te schakelen, vergoedt DAS de externe kosten. De maximale vergoeding van deze externe kosten is afhankelijk van het onderwerp. U vindt de maximale vergoeding van externe kosten per onderwerp in de tabel op deze pagina.

Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict? 
U heeft geen recht op hulp bij conflicten die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering of de module zijn ontstaan. Behalve als u de situatie niet had kunnen voorzien.

Wat is het minimum schadebedrag?
Dat is € 175,- per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, nemen wij het conflict niet in behandeling en zijn alle kosten voor uw eigen rekening.

Wat is de eigen bijdrage?
Er is geen eigen bijdrage.

Dit overzicht laat de dekking op hoofdlijnen zien. Bekijk voor details en mogelijke uitzonderingen de polisvoorwaarden [PDF]

Voor hulp bij conflicten met uw werkgever. Denk aan zaken als ontslag, een reorganisatie waarbij uw baan op de tocht staat of een werkgever die failliet gaat.

Voor wie?
Voor u en uw gezinsleden*.

* Wanneer u kiest voor de optie gezin/samenwonend.

Wat is er onder andere gedekt?

 • Faillissement werkgever
 • Arbeidsconflicten met uw werkgever
 • Tuchtzaken in de uitoefening van uw beroep; tuchtrecht is een soort strafrecht  voor bepaalde beroepen, voornamelijk artsen en advocaten
 • Conflicten met uitkeringsinstanties zoals het UWV

Wat is onder andere niet gedekt?

Als u beroepsmatig werkt als bestuurder van een bedrijf (rechtspersoon) en van dat bedrijf (rechtspersoon) ook grootaandeelhouder bent.

Waar geldt de verzekering?

OnderwerpDekkingsgebiedMaximale vergoeding externe kosten
Loondienst & AmbtenaarBenelux & Duitsland€ 25.000,-
Tuchtzaken in uitoefening van beroepBenelux & Duitsland€ 25.000,-
Sociale zekerheidBenelux & Duitsland€ 25.000,-

Externe kosten:
De kosten van juridische specialisten die werken voor DAS vallen volledig onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Dat zijn de interne kosten. Ook betaalt DAS alle andere kosten die volgens hun nodig zijn bij de rechtsbijstand. Dat zijn de externe kosten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • griffierechten: de kosten die u moet betalen om uw zaak voor de rechter te brengen;
 • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren voor de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars);
 • kosten van getuigen en deskundigen die door de rechter zijn opgeroepen;
 • gerechtelijke kosten van de tegenpartij als de rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen.

Vrije advocaatkeuze
Als u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van DAS Rechtsbijstand. Is het volgens de wet niet verplicht een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure, maar vraagt u dat wel aan DAS? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van de advocaat tot maximaal € 7.500,- inclusief btw per procedure. Ook betaalt u dan een eigen risico van € 250,- aan DAS.

Verleent een juridisch specialist in dienst van DAS de rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS deze kosten onbeperkt. Ook hoeft u dan geen eigen risico te betalen aan DAS. Bij procedures waarin het volgens de wet wel verplicht is om een advocaat in te schakelen, vergoedt DAS de externe kosten. De maximale vergoeding van deze externe kosten is afhankelijk van het onderwerp. U vindt de maximale vergoeding van externe kosten per onderwerp in de tabel op deze pagina.

Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?
U heeft geen recht op hulp bij conflicten die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering of de module zijn ontstaan. Behalve als u de situatie niet had kunnen voorzien.

Wat is het minimum schadebedrag?
Dat is € 175,- per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, nemen wij het conflict niet in behandeling en zijn alle kosten voor uw eigen rekening. Bij tuchtzaken geldt geen minimum schadebedrag.

Wat is de eigen bijdrage?
Er is geen eigen bijdrage.

Dit overzicht laat de dekking op hoofdlijnen zien. Bekijk voor details en mogelijke uitzonderingen de polisvoorwaarden [PDF]

Voor juridische hulp bij conflicten met de Belastingdienst. En ook voor hulp bij conflicten over de aan- en verkoop van uw aandelen, het beheer van uw vermogen of uw vakantiewoning in het buitenland.

Voor wie?
Voor u en uw gezinsleden*.

* Wanneer u kiest voor de optie gezin/samenwonend.

Wat is er onder andere gedekt?

 • Conflicten met de Belastingdienst 
 • Problemen met een vakantiewoning in het buitenland
 • Bemiddeling (mediation) bij echtscheiding
 • Conflicten bij aan- en verkoop van aandelen

Wat is onder andere niet gedekt?

 • Als de instelling of persoon waarmee u een conflict heeft over aandelen geen vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
 • Het indienen van een belastingaangifte of bezwaarschrift bij de Belastingdienst
 • U heeft geen recht op bemiddeling bij echtscheiding als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd

Waar geldt de verzekering?

OnderwerpDekkingsgebiedMaximale vergoeding externe kosten
VermogensbeheerNederland€ 25.000,-
BelastingenNederland€ 25.000,-
Vakantie- / tweede woning buitenlandEuropese Unie€ 25.000,-
ScheidingsmediationNederland€   2.000,-

Externe kosten:
De kosten van juridische specialisten die werken voor DAS vallen volledig onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Dat zijn de interne kosten. Ook betaalt DAS alle andere kosten die volgens hun nodig zijn bij de rechtsbijstand. Dat zijn de externe kosten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • griffierechten: de kosten die u moet betalen om uw zaak voor de rechter te brengen;
 • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren voor de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars);
 • kosten van getuigen en deskundigen die door de rechter zijn opgeroepen;
 • gerechtelijke kosten van de tegenpartij als de rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen.

Vrije advocaatkeuze
Als u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van DAS Rechtsbijstand. Is het volgens de wet niet verplicht een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure, maar vraagt u dat wel aan DAS? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van de advocaat tot maximaal € 7.500,- inclusief btw per procedure. Ook betaalt u dan een eigen risico van € 250,- aan DAS.

Verleent een juridisch specialist in dienst van DAS de rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS deze kosten onbeperkt. Ook hoeft u dan geen eigen risico te betalen aan DAS. Bij procedures waarin het volgens de wet wel verplicht is om een advocaat in te schakelen, vergoedt DAS de externe kosten. De maximale vergoeding van deze externe kosten is afhankelijk van het onderwerp. U vindt de maximale vergoeding van externe kosten per onderwerp in de tabel op deze pagina.

Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?
U heeft geen recht op hulp bij conflicten die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering of de module zijn ontstaan. Behalve als u de situatie niet had kunnen voorzien.

Wat is het minimum schadebedrag?
Dat is € 175,- per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, nemen wij het conflict niet in behandeling en zijn alle kosten voor uw eigen rekening.

Wat is de eigen bijdrage?
Er is geen eigen bijdrage.

Dit overzicht laat de dekking op hoofdlijnen zien. Bekijk voor details en mogelijke uitzonderingen de polisvoorwaarden [PDF].  

Ontstaan er conflicten door deelname aan het verkeer? Dan zijn u en uw gezinsleden verzekerd van professionele rechtshulp. Dit geldt binnen Europa en voor de landen rond de Middellandse Zee. Het maakt niet uit hoe u zich verplaatst heeft. Dit kan per auto zijn maar bijvoorbeeld ook wandelend of fietsend.

Voor wie?

 • U
 • Uw gezinsleden*
 • Inzittenden of gemachtigde bestuurders

* Wanneer u kiest voor de optie gezin/samenwonend.

Wat is er onder andere gedekt?

Juridische conflicten bij:

 • Letselschade aan personen, bijvoorbeeld een whiplash of een gebroken arm door een verkeersongeluk
 • Schade aan uw (motor)rijtuig
 • Aan- of verkoop of reparatie van uw (motor)rijtuig door een BOVAG erkende garagehouder

Wat is onder andere niet gedekt?

 • Een motorrijtuig besturen zonder geldig rijbewijs
 • Autohuur tijdens een vakantie

Waar geldt de verzekering?

OnderwerpDekkingsgebiedMaximale vergoeding externe kosten
Schade en letsel in het verkeerEuropa+onbeperkt
Strafzaken in het verkeerEuropa+onbeperkt
Contracten over reparatie, slepen en vervoer van motorrijtuigen en vaartuigen Europa+€ 25.000,-
Andere contracten over motorrijtuigenBenelux & Duitsland € 25.000,-
Andere contracten over vaartuigenNederland€ 25.000,-
Contracten over luchtvaartuigengeen dekkingniet van toepassing

Europa+: 
Bij Europa+ heeft u dekking in Europa en in landen rond de Middellandse Zee.
  

Externe kosten:

De kosten van juridische specialisten die werken voor DAS vallen volledig onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Dat zijn de interne kosten. Ook betaalt DAS alle andere kosten die volgens hun nodig zijn bij de rechtsbijstand. Dat zijn de externe kosten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • griffierechten: de kosten die u moet betalen om uw zaak voor de rechter te brengen;
 • kosten van deskundigen die DAS inschakelt om bewijs te leveren voor de oorzaak of de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld advocaten, andere juristen, artsen of mediators (bemiddelaars);
 • kosten van getuigen en deskundigen die door de rechter zijn opgeroepen;
 • gerechtelijke kosten van de tegenpartij als de rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen.

Vrije advocaatkeuze
Als u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van DAS Rechtsbijstand. Is het volgens de wet niet verplicht een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure, maar vraagt u dat wel aan DAS? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van de advocaat tot maximaal € 7.500,- inclusief btw per procedure. Ook betaalt u dan een eigen risico van € 250,- aan DAS.

Verleent een juridisch specialist in dienst van DAS de rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS deze kosten onbeperkt. Ook hoeft u dan geen eigen risico te betalen aan DAS. Bij procedures waarin het volgens de wet wel verplicht is om een advocaat in te schakelen, vergoedt DAS de externe kosten. De maximale vergoeding van deze externe kosten is afhankelijk van het onderwerp. U vindt de maximale vergoeding van externe kosten per onderwerp in de tabel op deze pagina.

Welke wachttijd is er bij melding van een juridisch conflict?
U heeft geen recht op hulp bij conflicten die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering of de module zijn ontstaan. Behalve als u de situatie niet had kunnen voorzien.

Wat is het minimum schadebedrag?
Dat is € 100,- per gebeurtenis. Als het bedrag lager is, nemen wij het conflict niet in behandeling en zijn alle kosten voor uw eigen rekening.

Wat is de eigen bijdrage?
Er is geen eigen bijdrage. 

Dit overzicht laat de dekking op hoofdlijnen zien. Bekijk voor details en mogelijke uitzonderingen de polisvoorwaarden [PDF]