OHRA Rechtsbijstandverzekering

U en uw gezinsleden kunnen juridische problemen krijgen. Denk aan conflicten met uw werkgever of aanrijding. Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u hulp van een deskundige jurist.

Naar uw situatie aan te passen

Met de OHRA Rechtsbijstandverzekering kiest u zelf de modules die u belangrijk vindt:

  • Module consument & wonen
  • Module inkomen 
  • Module belasting & vermogen 
  • Module verkeer 

Met de rechtsbijstandverzekering van OHRA staan ruim 400 juridisch specialisten klaar om u bij een conflict te helpen.

Wat betaalt de OHRA Rechtsbijstandverzekering?

Met onze rechtsbijstandverzekering krijgen u en uw gezinsleden juridische hulp bij allerlei conflicten. Bij OHRA wordt u geholpen door de gespecialiseerde juristen van DAS. Als uw conflict onder de dekking van uw verzekering valt, worden alle kosten die DAS moet maken, volledig vergoed. En als het nodig is, betaalt uw rechtsbijstandverzekering ook externe deskundigen tot een bedrag van € 25.000,- per verzekerde gebeurtenis. Gaat het conflict over letsel of schade die veroorzaakt is in het verkeer, dan geldt er geen maximaal bedrag. 

Bij de kosten van rechtshulp moet u denken aan:

  • het inschakelen van rechtsbijstandjuristen, schadecorrespondenten (regelen van schades) en andere deskundigen die verbonden zijn aan DAS;
  • het inschakelen van bijvoorbeeld advocaten, procureurs (advocaat die optreedt voor de rechtbank), deurwaarders, getuigen en deskundigen;
  • proceskosten (als het bijvoorbeeld tot een rechtszaak komt).

Wat verzekert de OHRA Rechtsbijstandverzekering niet?

De OHRA Rechtsbijstandverzekering dekt niet alle schades van de onderwerpen die u verzekert.

Wat verzekeren wij niet?

  • Juridische conflicten die al bestonden voordat de verzekering werd afgesloten. U kunt wel altijd gratis telefonisch juridisch advies vragen. 
  • Als u bij een zakelijk conflict betrokken bent maar niet als privépersoon, bijvoorbeeld als werknemer of bedrijfseigenaar? Dan krijgt u geen hulp. Het is wel mogelijk gratis telefonisch juridisch advies te vragen. 
  • Als u niet meer in Nederland woont, krijgt u geen juridische ondersteuning. Heeft u uw kinderen meeverzekerd en willen zij gebruikmaken van rechtsbijstand? Dan is dat alleen mogelijk als zij nog thuis wonen.

Lees de polisvoorwaarden [PDF] van de OHRA Rechtsbijstandverzekering voor een volledig overzicht van de dekking.

Vrije keuze advocaat

Lees meer over het recht op een advocaat naar keuze.

Geen geld

Heeft iemand u schade toegebracht? En is het zo dat die persoon minimaal drie jaar niet in staat is om uw schade te vergoeden? Dan betaalt DAS deze schade aan u. DAS vergoedt maximaal € 1.250,-. Het moet wel vaststaan dat u recht heeft op deze vergoeding. Ook moet vaststaan dat u de schade niet op een andere manier vergoed kunt krijgen.

Niet eens?

Bent u het niet eens met de verzekeraar over de behandeling van uw juridische probleem? Dan kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden.