Veelgestelde vragen Pensioenrekening

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Nee. U beslist zelf wanneer u belegt, hoeveel u belegt en in welke fondsen. U koopt en verkoopt zelf de fondsen wanneer dat u het beste lijkt. Naast het beleggen kunt u (een gedeelte) van het geld ook op het spaardeel zetten met een variabele rente of met een vaste rente (deposito). Elke combinatie is mogelijk.

Met beide rekeningen bouw je vermogen op voor een aanvulling op je pensioen. Het verschil is dat je op de OHRA Pensioen Spaarrekening alleen kunt sparen en met de OHRA Pensioenrekening naast sparen ook kunt beleggen. Dit is overigens niet verplicht.

Nee, u kunt tussentijds geen geld opnemen van uw OHRA Pensioenrekening. U kunt wel (een deel van) het geld opnemen om daarmee een Direct Ingaande Lijfrenterekening aan te kopen. Als u uw OHRA Pensioenrekening afkoopt en het geld laat overboeken naar uw gewone rekening dan moet u over het gespaarde bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52 procent. Ook moet u meestal een boete betalen van 20 procent van het gespaarde bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd. Deze belasting betaalt u zelf aan de belastingdienst.

Op de OHRA Pensioenrekening kunt u beleggen, sparen tegen een variabele rente en sparen in deposito’s. Combineren is ook mogelijk. Hierdoor is de rekening heel flexibel. U kunt eenmalig een koopsom laten storten of regelmatig zelf geld storten. Bijvoorbeeld uw jaarruimte. 
 
De OHRA Pensioenrekening kunt u op elk moment stopzetten. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Wilt u de rekening stoppen? Dan moet u wel het gespaarde bedrag omzetten in een direct ingaande (bancaire) lijfrente, zoals de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. U kunt ook verder sparen bij een andere bank of verzekeraar van uw keuze in een lijfrenterekening of -verzekering. Doet u dit niet en laat u het opgebouwde kapitaal op uw privérekening storten? Dan leidt dat meestal tot een fiscale sanctie van de Belastingdienst. U moet dan over het gespaarde bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52 procent. Ook moet u meestal een boete betalen van 20 procent van het gespaarde bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd. Deze belasting betaalt u zelf aan de belastingdienst.

Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden een uitkering. Deze uitkering wordt in gelijke termijnen uitbetaald.

U kunt op elk moment de OHRA Pensioenrekening stopzetten. U moet dan wel het gespaarde bedrag omzetten in een direct ingaande lijfrente, zoals de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. U kunt ook verder sparen bij een andere bank of verzekeraar van uw keuze. Spaart u niet verder op een lijfrenterekening of –verzekering? Dan moet u over het gespaarde bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52 procent (2014). Ook moet u meestal een boete betalen van 20 procent (2014) van het gespaarde bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Als u besluit een lijfrenteverzekering af te sluiten of een lijfrenterekening te openen, dan zijn de fiscale voordelen gelijk. Besluit u om een oud regime polis (verzekering) over te dragen naar een lijfrenterekening? Dan verliest u mogelijk uw fiscaal voordeel.

Nee, u moet slagen voor de kennis en ervaringstoetsen. Slaagt u niet dan kunt u geen OHRA Pensioenrekening openen. Slaagt u niet voor de toetsen voor beleggen? Dan kunt u wel een OHRA Pensioen Spaarrekening aanvragen.

Heeft u uw deposito geopend voor 17 september 2012? Dan valt uw deposito nog onder de oude boeteregeling. U betaalt dan 1 procent boete over het geld in het deposito, met een maximum van 4,5 procent. Wij berekenen de boete per jaar dat u uw geld eerder terug wilt storten. Een deel van een jaar tellen wij als een heel jaar.