Kosten OHRA Pensioenrekening

Op de OHRA Pensioenrekening betaalt u kosten bij het openen van de rekening. Daarnaast betaalt u kosten als u belegt of als u een deposito eerder beëindigt.

Kosten bij het openen van een rekening

Wij zijn wettelijk verplicht om bij het afsluiten van de OHRA Pensioenrekening de kosten voor verkoop (distributiekosten) apart in rekening te brengen. U betaalt eenmalig een bedrag van € 62,50. Meer informatie over onze dienstverlening en distributiekosten vindt u in de OHRA Dienstenwijzer [PDF].

Kosten als u gaat beleggen

Als u belegt op de OHRA Pensioenrekening betaalt u kosten.

Servicekosten
Gaat u beleggen, dan betaalt u servicekosten aan OHRA Bank. Over het vermogen dat u belegt, betaalt u 0,55% per jaar met een maximum van € 350,- per kwartaal. Lees ook de veelgestelde vragen over servicekosten.

Geen transactiekosten
U betaalt bij OHRA Bank geen transactiekosten. Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF] voor een volledig overzicht van de kosten.

Fondskosten
Binnen een beleggingsfonds worden ook kosten gemaakt. De hoogte van de lopende kosten per fonds zijn terug te vinden bij de Fondsen- en koersinformatie en in de Essentiële Beleggersinformatie [PDF] [PDF].

Kosten bij eerder stoppen deposito

Wordt het deposito beëindigd door het overlijden van de rekeninghouder? Dan betalen de nabestaanden geen kosten. 

Als u om andere redenen het deposito tijdens de looptijd wilt stoppen, betaalt u kosten. Hoeveel is afhankelijk van de huidige rente en de rente op het moment waarop u het deposito heeft geopend.

Op het moment dat u opdracht geeft om het deposito te stoppen, bekijken wij de resterende looptijd. Daarna kijken wij wat de rente is op een deposito met dezelfde looptijd of de dichtstbijzijnde langere looptijd (vergelijkingsrente). Deze vergelijkingsrente kan hoger of lager zijn dan de rente die u op uw deposito ontvangt. 

Rentepercentage op uw deposito hoger dan de vergelijkingsrente
Is de rente die u ontvangt op uw deposito hoger dan de vergelijkingsrente? Dan betaalt u alleen € 50,- administratiekosten. 

Rentepercentage op uw deposito lager dan de vergelijkingsrente
Is het rentepercentage op uw deposito lager dan de vergelijkingsrente? Dan betaalt u een boete. De boete wordt berekend aan de hand van het verschil in rente. Naast de boete betaalt u ook € 50,- administratiekosten.

Voor deposito’s die geopend zijn vóór 17 september 2012 geldt een andere boeteberekening.