Belasting

De overheid vindt het belangrijk dat u uw pensioen goed regelt. Daarom krijgt u - als u een pensioengat heeft en dit kunt aantonen - belastingvoordeel als u zelf uw pensioenaanvulling regelt.

Mogelijk fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel houdt in dat u het geld dat u stort mag aftrekken voor de inkomstenbelasting in box 1. Over het opgebouwde bedrag hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Uiterlijk aan het einde van het jaar, vijf jaar nadat u de AOW leeftijd heeft bereikt, moet u het opgebouwde bedrag periodiek uit laten keren via een direct ingaande (bancaire) lijfrente. Bijvoorbeeld de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. U betaalt dan pas inkomstenbelasting over de periodieke uitkeringen. Afhankelijk van uw situatie kunt u daardoor financieel voordeel behalen. Want vanaf uw AOW leeftijd valt u mogelijk in een lagere belastingschaal.

Rekening geblokkeerd voor opname

Omdat het geld dat u op de OHRA Pensioenrekening stort belastingaftrekbaar is, is de rekening geblokkeerd voor opnames. Dat betekent dat u niet zonder gevolgen geld op kan nemen van uw OHRA Pensioenrekening en laten overboeken naar uw gewone rekening.

Jaarlijkse storting aftrekbaar

Het bedrag dat u jaarlijks op de OHRA Pensioenrekening stort, kunt u mogelijk aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Als particulier kunt u maximaal uw jaarruimte en eventueel uw reserveringsruimte inleggen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden en uitrekenen hoe hoog uw jaarruimte is.

Overgangsregeling

Met ingang van 1 januari 2014 is de ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente veranderd. Deze ingangsdatum was het jaar waarin u 65 jaar werd, maar is nu het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. De vroegst mogelijke ingangsdatum wordt dus later dan nu. Lees hier wat de overgangsregeling inhoudt en bekijk de rekenvoorbeelden.