Welke overlijdensrisicoverzekering past bij u?

LET OP! Vanaf 1 april 2017 kunt u geen OHRA Overlijdensrisicoverzekering meer aanvragen.

OHRA biedt drie varianten van de overlijdensrisicoverzekering.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

U verzekert met een gelijkblijvende risicoverzekering een vast bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden. De hoogte van dit bedrag blijft gelijk gedurende de gehele looptijd van de verzekering. U kiest zelf welk bedrag u verzekert (minimaal € 9.250,-). En u bepaalt zelf de looptijd van de verzekering (minimaal tien jaar).

Annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering

Met deze variant wordt de hypotheekschuld geheel of deels afgedekt, als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering.

De maandlasten blijven bij een annuïteitenhypotheek gelijk en bestaan uit rente en aflossing. Gedurende de looptijd wordt het rentedeel steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter.
Uw hypotheekschuld wordt hierdoor dus ook steeds kleiner. Omdat uw hypotheekschuld jaarlijks daalt wordt ook het verzekerde bedrag steeds kleiner.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Deze variant van de overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gebruikt om nabestaanden niet op te zadelen met een lening die nog afgelost moet worden. Bij de lineair dalende risicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerd bedrag (minimaal € 18.500,-) dat uitgekeerd wordt bij overlijden. Het bedrag wordt wel in één keer uitgekeerd.

Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks volgens de formule:
Verzekerd bedrag : de looptijd van de verzekering = jaarlijkse daling.

De premie blijft tijdens de hele looptijd van de verzekering gelijk. De laatste jaren van de looptijd betaalt u geen premie meer voor de linear dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij een looptijd van 10, 11 of 12 jaar betaalt u de laatste 4 jaar geen premie. Bij een looptijd van 13 jaar of langer, hoeft u de laatste 5 jaar geen premie te betalen. 

Rekenvoorbeeld
Bijvoorbeeld € 100.000,- gedeeld door een looptijd van twintig jaar = € 5.000,-
Dus: als u zeven jaar na het afsluiten van de verzekering overlijdt, dan keren wij € 100.000,- minus € 35.000,- (7 x € 5.000,-) = € 65.000,- uit. Intussen heeft u zelf € 35.000,- van uw lening afgelost.