Eenvoudig overstappen

Bereken hieronder of overstappen naar OHRA voor u voordelig is. Wij raden u aan om te wachten met het opzeggen van uw huidige verzekering totdat u bij OHRA bent geaccepteerd. Opzeggen kan door het opzegformulier [PDF] naar uw verzekeraar te sturen.


Het opzeggen van uw huidige polis

U heeft in de meeste gevallen twee mogelijkheden voor het beëindigen van uw verzekering. U kunt deze verzekering beëindigen of premievrij maken. Hieronder leest u de verschillen tussen deze mogelijkheden. Het is altijd verstandig om de voor u beste mogelijkheid goed te bespreken met uw huidige verzekeraar.

Premievrij maken

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met het betalen van de premie. Uw verzekering loopt gewoon door. Uw verzekering wordt hiermee dus niet beëindigd. Wel heeft het gevolgen voor het verzekerd bedrag dat vrijkomt bij het overlijden van de verzekerde(n). Wanneer u stopt met het betalen van uw premie wordt het uit te keren bedrag bij overlijden verlaagd.

Voorbeeld
Stel u sluit een verzekering af waarbij er € 100.000,- wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde(n). Deze verzekering loopt 30 jaar. U betaald hiervoor maandelijks een premie van €20,-. Na 10 jaar besluit u uw verzekering premievrij te maken omdat u elders een beter of goedkopere verzekering heeft gevonden. Op het moment van overlijden van de verzekerde(n) wordt er dan gekeken wat de waarde van uw polis is. Dit bedrag wordt dan uitgekeerd aan de nabestaanden. De waarde in de polis zal dus behoorlijk minder zijn dan de oorspronkelijke €100.000,- die verzekerd is bij aanvang.

Uw verzekering beëindigen

Wanneer u uw verzekering beëindigt, stopt u met het betalen van de premie en wordt de verzekering opgeheven. Bij overlijden van de verzekerde(n) vindt er dus geen uitkering meer plaats. In sommige gevallen zit er nog wel een afkoopwaarde in uw polis. Dit betekent dat u de contante waarde van uw verzekering ineens krijgt uitgekeerd. Uw huidige verzekeraar kan u informeren of uw polis nog een afkoopwaarde heeft. In de nieuw af te sluiten OHRA polissen wordt geen afkoopwaarde of premievrije waarde opgebouwd.