Kenmerken OHRA Overlijdensrisicoverzekering

LET OP! Vanaf 1 april 2017 kunt u geen OHRA Overlijdensrisicoverzekering meer aanvragen.

Hieronder een overzicht van de kenmerken van de OHRA Overlijdensrisicoverzekering.

 • Tijdens de looptijd van de verzekering keren we een overeengekomen bedrag uit bij overlijden van de verzekerde(n).
 • U kiest zelf welk bedrag u verzekert (minimaal € 9.250,-).
 • Als u tijdens de looptijd niets aan de verzekering aanpast, dan blijven de premie en de voorwaarden tijdens de hele looptijd van de verzekering gelijk.
 • De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag, uw leeftijd, uw gezondheid, de looptijd van de verzekering en of u rookt of niet.
 • Als u een Overlijdensrisicoverzekering afsluit, moet de persoon (of personen) voor wie de verzekering geldt, een gezondheidsverklaring invullen.
 • Als u niet rookt kunt u een korting krijgen op uw premie. 
 • U kunt de verzekering op elk moment opzeggen. De verzekering vervalt dan wel zonder een uitkering te ontvangen. 
 • U kunt het verzekerde kapitaal ieder jaar verhogen zonder dat u opnieuw een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Hiervoor gelden wel regels:
  - het eerste jaar mag u niet verhogen;
  - u mag maximaal een keer per jaar verhogen;
  - als u verhoogt, dan mag dit met minimaal 1% tot maximaal 15% per keer;
  - het nieuwe kapitaal mag niet hoger zijn dan twee keer het kapitaal toen u de verzekering afsloot;
  - het nieuwe kapitaal is maximaal € 1.000.000,-;
  - als u vijf jaar geen gebruikmaakt van deze verhoging, dan vervalt de mogelijkheid om zonder medische verklaring te verhogen;
  - u (en uw medeverzekerde) bent (zijn) jonger dan 60 jaar;
  - toen u de verzekering afsloot, of als u later/tijdens de looptijd verhoogd heeft met een medische verklaring, waren er geen medische bijzonderheden die van invloed waren op de hoogte van de premie.
 • U bepaalt zelf de looptijd van de verzekering (minimaal 10 jaar). De looptijd kan doorlopen tot uiterlijk het jaar waarin u 75 jaar wordt. 

OHRA moet als verzekeraar voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Belastingregels Inkomstenbelasting

De waarde van uw overlijdensrisicoverzekering valt onder de bepalingen van het 'inkomen uit sparen en beleggen', ook wel Box 3 genoemd. Over dit inkomen betaalt u vermogensrendementsheffing. Voor overlijdensrisicoverzekeringen is in Box 3 een speciale vrijstelling. De speciale vrijstelling houdt het volgende in: is de waarde van uw overlijdensrisicoverzekering lager dan € 6.921,- (2015) , dan is deze verzekering altijd helemaal vrijgesteld. U hoeft geen vermogensrendementsheffing te betalen. Let op, deze waarde is niet het verzekerde bedrag van uw overlijdensrisicoverzekering. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Erfbelasting (successierechten)

Over de uitkering bij overlijden moeten de begunstigden in principe wel erfbelasting betalen. Hoeveel erfbelasting betaald moet worden is onder andere afhankelijk van de hoogte van de uitkering. Meer informatie over erfbelasting vind u bij de Belastingdienst.

Dienstverleningsdocument Overlijdensrisicoverzekering

Het Dienstverleningsdocument ‘Risico’s afdekken’ is gemaakt volgens de voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten(AFM). Ook de teksten zijn voorgeschreven door de AFM. Deze teksten mogen wij niet aanpassen. Daardoor sluiten ze niet overal aan op de kenmerken van de OHRA Overlijdensrisicoverzekering en de afspraken die wij met u willen maken.

In de rubriek ‘U wilt een verzekering’ staat de vraag of u een verzekering wilt voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Met de OHRA Overlijdensrisicoverzekering kunt u zich hier niet voor verzekeren.

Na de kop ‘Kosten: Hoeveel betaalt u?’ staat dat de kosten kunnen verschillen afhankelijk van de diensten die u kiest. Bij OHRA Levensverzekeringen betaalt u één vast tarief wanneer het contract wordt afgesloten. Ook kent OHRA maar één dienst.

Bekijk het Dienstverleningsdocument [PDF]. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk dan de Dienstenwijzer [PDF].