Gezondheidsverklaring

Vraagt u een overlijdensrisicoverzekering aan, dan is een gezondheidsverklaring of een medische keuring verplicht. Welke gezondheidsverklaring of keuring u nodig heeft, is afhankelijk van uw leeftijd en het verzekerd bedrag.

OHRA werkt hiervoor samen met het onafhankelijk medisch bureau Meditel. Na uw aanvraag ontvangt u van Meditel via e-mail de juiste gezondheidsverklaring of een uitnodiging voor een medische keuring. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Meditel neemt hiervoor contact met u op.

Leeftijdscategorie 18 t/m 45 jaar

Verzekerd bedragMedisch traject
< 300.000,-Korte elektronische gezondheidsverklaring
> 300.000,- - < 500.000,-Elektronische gezondheidsverklaring
> 500.000,- - < 750.000,-Elektronische gezondheidsverklaring + bloedtest
> 750.000,-Internistenkeuring

Leeftijdscategorie 46 t/m 55 jaar

Verzekerd bedragMedisch traject
< 300.000,-Korte elektronische gezondheidsverklaring
> 300.000,- - < 500.000,-Elektronische gezondheidsverklaring
> 500.000,-Internistenkeuring

Leeftijdscategorie 56 t/m 65 jaar

Verzekerd bedragMedisch traject
< 160.000,-Elektronische gezondheidsverklaring
> 160.000,- - < 250.000,-Elektronische gezondheidsverklaring + bloedtest
> 250.000,-Internistenkeuring

Documenten

In de bijlagen hieronder ziet u een voorbeeld van een gezondheidsverklaring (niet om te gebruiken), een toelichting op de gezondheidsverklaring en een toelichting per vraag. De kans bestaat daarnaast dat u een medische keuring moet laten uitvoeren. Bekijk in dat geval ook de brochures van het Verbond van Verzekeraars over de keuring.

Klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw keuring is verlopen of over de informatie die u heeft ontvangen? Bij een klacht kunt u altijd contact opnemen met OHRA. Mail uw klacht naar klachten@ohra.nl of stuur een brief naar OHRA, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid behandelen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.