Toezichthouders

Hieronder vindt u een overzicht van toezichthouders waar OHRA als financiële dienstverlener mee te maken heeft. Kies een toezichthouder voor meer informatie.

De Nederlandse Bank ziet erop toe dat verzekeraars, banken, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners solide bedrijven zijn, die nu en straks hun verplichtingen aan anderen kunnen nakomen. DNB houdt daarnaast toezicht op het goed functioneren van het betalingsverkeer. Bovendien toetst DNB de deskundigheid en integriteit van beleidsbepalers.

Internet: www.dnb.nl
E-mail: info@dnb.nl

Vestiging Amsterdam
Bezoekadres:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam

Postadres:
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Telefoon: 0205249111
Telefax: 0205242500

Vestiging Apeldoorn
Bezoekadres:
John F. Kennedylaan 32
Apeldoorn

Postadres:
Postbus 929
7301 BD Apeldoorn

Telefoon: 0553576677
Telefax: 0553576565

De Autoriteit Financiële Markten is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. Dat wil zeggen dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

Bezoekadres:
Vijzelgracht 50
1017 HS Amsterdam

Postadres:
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Telefoon: 0207972000
Telefax: 0207973800

Internet: www.afm.nl
E-mail: info@afm.nl

Het Zorginstituut Nederland is het zelfstandig bestuursorgaan in de gezondheidszorg dat verantwoordelijk is voor de sturing en financiering van de belangrijkste verzekeringswetten in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Bezoekadres:
Eekholt 4
1112 XH Diemen

Postadres:
Postbus 320
1110 AH Diemen

Telefoon: 0207978555
Telefax: 0207978500

Internet: Zorginstituut Nederland

OHRA Levensverzekeringen is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en opgenomen in het register van de AFM onder nummer 12000375. OHRA Levensverzekeringen beschikt over de vergunning van DNB om het levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

OHRA Schadeverzekeringen is een handelsnaam van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. en opgenomen in het register van de AFM onder nummer 12000463. OHRA Schadeverzekeringen beschikt over de vergunning van DNB om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

OHRA Bank is een handelsnaam van Delta Lloyd Bank N.V. en opgenomen in het register van de AFM onder nummer 12000033. OHRA Bank beschikt over de vergunning van DNB om het bankbedrijf uit te oefenen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandig bestuursorgaan. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg en valt onder toezicht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.