Schade aan uw woning tijdens de winter voorkomen

In de winter kunnen temperaturen onder het vriespunt zorgen voor schade aan uw woning. Bij vorst kunnen leidingen in en rond het huis bevriezen of zelfs scheuren. Als leidingen kapot zijn gevroren en vervolgens ontdooien, gaat het water weer stromen. Dit kan waterschade veroorzaken en zorgen voor veel schade aan leidingen, muren en uw inboedel. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Tips om schade door bevriezing te voorkomen

  • Maak de ruimtes met de hoofdkraan en de watermeter goed tochtdicht.
  • Isoleer de watermeter en de hoofdkraan. De watermeter bevindt zich meestal in de meterkast in de gang of in een kelder. 
  • Buitenkranen afsluiten en aftappen. 
  • Zet bij korte vakanties in de winterperiode de verwarming niet lager dan 12 graden. Ook is het goed de radiatoren open te laten staan. Er wordt dan continu warm water door de cv-installatie gepompt, zodat de leidingen niet bevriezen. 
  • Kijk goed naar eventuele scheurtjes in leidingen. Een scheur gevonden? Sluit de watertoevoer af en schakel een loodgieter in.

Wat is verzekerd?

Heeft u schade door een bevroren waterleiding? Met de opstalverzekering bent u verzekerd bij bevriezing van:

  • Aan- en afvoerleidingen van de waterleidingsinstallatie die binnen of buiten uw huis liggen
  • Toestellen en installaties die op de genoemde aan- en afvoerleidingen zijn aangesloten
  • Centrale verwarmingsinstallatie

Vorstschade is verzekerd via de opstalverzekering. Dan worden ook de kosten vergoed die gemaakt worden om het probleem op te sporen. Ook herstelkosten van leidingen, installaties en toestellen die zich binnen het huis bevinden worden vergoed. Moeten er muren of vloeren hersteld worden? De kosten van het hak-, breek- en herstelwerk aan muren en vloeren zijn verzekerd. Deze vergoedingen gelden niet voor recreatiewoningen. Let op: wij dekken geen waterschade wanneer deze is ontstaan door slecht onderhoud of onvoldoende voorzorgsmaatregelen. Houd de leidingen daarom in de gaten en neem op tijd actie.

Heeft u schade aan uw spullen? Dan valt deze schade onder uw inboedelverzekering.

Bent u huurder?

Schade die het gevolg is van bevroren leidingen valt onder de dekking van uw inboedelverzekering. Bijvoorbeeld beschadigde spullen en het kromtrekken van vloeren. Er zijn verhuurders die deze verantwoordelijkheid bij u als huurder leggen. Het huurdersbelang verzekert alle verbouwingen, verbeteringen en wijzigingen die u als huurder op eigen kosten heeft aangebracht. De OHRA Inboedelverzekering heeft standaard huurdersbelang meeverzekerd zonder maximum bedrag.