Veelgestelde vragen opstalverzekering

Kunt u uw vraag niet vinden? Neemt u dan contact met ons op.

U kiest zelf de hoogte van het eigen risico. Wanneer u kiest voor een eigen risico, dan betaalt u het bedrag van het eigen risico zelf bij schade. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager uw premie van de opstalverzekering.

U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:

  • € 0,-
  • € 250,-
  • € 500,-

Kiest u voor € 0,- eigen risico? Dan heeft u alleen bij stormschade een eigen risico van € 225,- Kiest u voor € 250,- of € 500,- eigen risico? Dan is het eigen risico bij stormschade ook € 250,- of € 500,- .

Wanneer u gebruik maakt van onze Direct Schade Herstel service betaalt u maar de helft van het eigen risico.

U kunt bij uw schadeaangifte kiezen voor de service Direct Schade Herstel. Als de schade gedekt is dan schakelen wij een reparateur in die uw schade snel en vakkundig repareert. De reparateur stuurt de rekening rechtstreeks naar ons. Zo hoeft u niets voor te schieten.

Tip: Heeft u schade door diefstal, vandalisme of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet aangifte te doen bij de politie.

Bij onze opstalverzekering heeft u waardegarantie. Waardegarantie betekent dat we altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Zo bent u nooit onderverzekerd en kunt u zorgeloos van uw woning genieten.

Met onze opstalverzekering zijn zonnepanelen standaard meeverzekerd. Bekijk welke schades worden vergoed.

Nee, onze opstalverzekering is alleen voor particulieren. Voor organisaties en bedrijven bieden wij geen opstalverzekering. Wij hebben ook geen opstalverzekering voor woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen.

De herbouwwaarde wordt berekend op basis van feitelijke en individuele woninggegevens. Naast oppervlakte worden er vele andere woninggegevens meegenomen zoals bouwjaar, inhoud, woningtype en regio. Met deze gegevens kan voor bijna alle woningen in Nederland een objectieve en betrouwbare herbouwwaarde worden berekend. Deze methode wordt door veel verzekeraars en hypotheekverstrekkers gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van vele bronbestanden met vastgoedgegevens op adresniveau. Deze bronbestanden zijn afkomstig van de overheid en het bedrijfsleven. Daartoe behoren de wettelijk verplichte basisregistraties (bv BAG, BGT en WOZ), gemeentelijke belasting-, bouwtoezicht- en vastgoedbestanden, bestemmingsbestanden van de provinciale en rijksoverheid, kadastrale bestanden, Kamer van Koophandel, Agentschap.nl, postcodetabel en bestanden afkomstig van Organisaties van Openbare Orde en Veiligheid, makelaardij en taxatiebureaus. Ook worden voor gegevens met betrekking tot profielinformatie over huishoudens en indexerings-doeleinden bestanden gebruikt van marketingbureaus, Centraal Bureau voor Statistiek en taxatiebureaus.

De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum en wordt door uw gemeente vastgesteld. Aan de hand van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.

Bij het bepalen van de herbouwwaarde wordt alleen naar het huis gekeken. Voor uw WOZ-waarde telt de grond om uw huis en de locatie ook mee. Zo kan het zijn dat de hoogte van de herbouwwaarde anders is dan de WOZ-waarde.

Omdat bij de WOZ-waarde ook de waarde van de grond en de locatie is verwerkt zou u kunnen verwachten dat deze altijd hoger is dan de herbouwwaarde. Toch is dat in veel gevallen niet het geval en is de herbouwwaarde juist hoger dan de WOZ-waarde van het huis.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. De bouwkosten zijn daarbij van invloed. Deze kosten kunnen per jaar en per regio verschillen. Daarom is de herbouwwaarde mede afhankelijk van het tijdstip en de regio. Ook wordt er rekening mee gehouden hoe complex het is om een huis in de oorspronkelijke staat terug te brengen, denk aan monumenten en bijzondere woningen. 

De WOZ-waarde is een door de overheid vastgestelde waarde van het huis, inclusief de grond en locatie. Deze waarde is mede afhankelijk van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in dezelfde buurt. In het geval dat een huis dus een relatief lage WOZ-waarde en een relatief hoge herbouwwaarde heeft, is het dus mogelijk dat de herbouwwaarde hoger uitvalt dan de WOZ-waarde.

Als de herbouwwaarde in het taxatierapport staat en het taxatierapport minder dan vier jaar oud is, kunt u contact met ons opnemen.

Vanaf 31 mei 2015 verzekeren wij bepaalde woningen niet meer. U kunt een opstalverzekering afsluiten voor rijtjes-, hoek-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen. Dat betekent dat wij onder andere grachtenpanden, woonboerderijen, recreatiewoningen, monumentale woningen, woningen van hout en woningen met een rieten dak niet meer verzekeren. Ook bieden wij geen opstalverzekering meer aan voor woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren.

Wij willen verzekeren zo eenvoudig mogelijk maken. Daarbij hoort dat u bij ons online op een eenvoudige manier zelf uw woning kunt verzekeren. Voor veel woningen kunnen wij op basis van de postcode en het huisnummer de herbouwwaarde en daarmee het verzekerde bedrag bepalen. Bij speciale woningen, zoals grachtenpanden, woonboerderijen of monumentale panden, is het niet mogelijk om automatisch het verzekerde bedrag te bepalen. Voor dit soort woningen hebben wij een taxatierapport nodig. Omdat hierdoor de verzekering niet meer eenvoudig online is af te sluiten, hebben we er voor gekozen om deze woningen niet meer te verzekeren.

We hebben de OHRA Woonverzekeringen iets aangepast. De verzekeringen zijn nu nog eenvoudiger en met een scherpe prijs. Bekijk de veelgestelde vragen over de vernieuwde OHRA Woonverzekeringen.

Dat kan op verschillende manieren. De snelste manier om uw schade te melden is via Mijn OHRA.

U kunt uw schade ook telefonisch of schriftelijk melden. Stuur voor het schriftelijk melden van uw schade het onderstaande formulier ondertekend aan ons toe. 

Schadeaangifteformulier OHRA Opstalverzekering [PDF]  

Verzamel zo veel mogelijk informatie die met de schade te maken heeft. Bijvoorbeeld:

  • een proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning);
  • aankoopbonnen of bankafschriften van de gekochte goederen;
  • garantiebewijzen;
  • foto’s.
Glasschade kunt u rechtstreeks bij Service Glasherstel melden via telefoonnummer: 0800 022 6688.
Heeft u een noodsituatie buiten kantoortijden om? Dan staat de OHRA Hulpdienst voor u klaar. 24 uur per dag, zeven dagen per week.     

U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)26 400 2310.

Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten bij een schade.