Uw kinderen verzekerd

De OHRA Ongevallenverzekering heeft een dekking speciaal voor gezinnen.

Wanneer zijn kinderen meeverzekerd?

Uw kinderen zijn tot 28 jaar verzekerd als:

  • ze niet getrouwd zijn en bij u inwonen;
  • ze een voltijdstudie volgen in Nederland of ergens anders in Europa en niet bij u inwonen.

Eigen ongevallenverzekering

Is uw zoon of dochter 28 jaar geworden? Dan loopt de verzekering door tot en met het einde van het verzekeringsjaar waarin het kind 28 jaar wordt. Daarna kan uw kind kiezen voor een eigen ongevallenverzekering.

Extra dekking tandarts

Heeft uw kind door een ongeval een tandheelkundige behandeling nodig? Dan
worden die kosten betaald voor kinderen tot en met 20 jaar.