Jaaroverzichten

Veelgestelde vragen en antwoorden over uw jaaroverzicht van OHRA Bank.

Krijg ik een digitaal jaaroverzicht?

Heeft u een OHRA Bank Online-account? Dan krijgt u een digitaal jaaroverzicht.

Wanneer staat mijn jaaroverzicht online?

Het overzicht staat vanaf half januari in OHRA Bank Online. U vindt uw jaaroverzicht bij 'Mijn documenten'. Hier ziet u een voorbeeld [PDF].

Weet u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer?

U kunt uw inloggegevens hier opnieuw aanvragen.

Ontvang ik mijn jaaroverzicht per post?

Heeft u geen OHRA Bank Online-account? Dan ontvangt u een papieren jaaroverzicht.

Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht per post?

De jaaroverzichten worden vanaf eind januari verzonden. U ontvangt uw jaaroverzicht uiterlijk eind februari.

Ik wil mijn jaaroverzicht digitaal ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u uw jaaroverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen, klik dan hier om OHRA Bank Online aan te vragen. Met OHRA Bank Online kunt u uw bankzaken snel en eenvoudig regelen, waar en wanneer u dat wilt.  Heeft u vóór 31 december 2013 OHRA Bank Online aangevraagd? Dan ontvangt u uw jaaroverzicht 2013 digitaal.

Let op! Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen?

Klik hier om uw adreswijziging doorgeven.

OHRA Bank is in 2013 overgegaan op IBAN. Op uw jaaroverzicht ziet u voortaan alleen nog IBAN als rekeningnummer. Dit is uw oude rekeningnummer, met daarvoor een aantal cijfers en letters. Bijvoorbeeld NL64DLBK0719762021.

De spaarrente op de OHRA-rekeningen zijn variabele rentes op jaarbasis. OHRA Bank mag de variabele rente op elk moment wijzigen. In het overzicht rentewijzigingen van de OHRA-rekeningen staan alle rentewijzigingen van 2013.

Wanneer wordt de rente bijgeschreven?

De rente wordt op 1 januari 2014 op uw rekening bijgeschreven.

Waar vind ik de rente over 2013 die is opgebouwd op mijn spaarloonrekening?

Deze rente wordt op 1 januari 2014 op uw gekoppelde OHRA Internet Spaarrekening bijgeschreven. 

Waar vind ik de rente over 2013 op mijn OHRA (internet) spaarrekening(en)? 

Als u bent ingelogd op OHRA Bank Online ziet u de rente over 2013 als mutatie bij ‘Bij-en afschrijvingen’.

Wordt het dividend op mijn Pensioen- of Gouden Handdrukrekening belast?

Nee, in de toekomst gaat u loonbelasting betalen over de uitkeringen die u gaat onvangen. Daarom hoeft u nu geen dividendbelasting te betalen.

Bij de Belastingdienst moet u de waarde van uw beleggingen opgeven per 1 januari 2013. Die is gelijk aan de waarde per 31 december 2012. Daarom vindt u hier de slotkoersen van 2012.

Bekijk hier de slotkoersen van 2012 van de beleggingsfondsen.

Belegt u in een beleggingsfonds dat in 2013 is gefuseerd?

Dan ziet u de waarde van het oude fonds per 31 december 2012 en de waarde van het nieuwe fonds per 31 december 2013 op uw jaaroverzicht. 

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave 2013?

De jaaropgaven worden vanaf half februari verzonden. In 2013 zijn we overgestapt op een nieuw systeem voor de administratie van uw uitkering. Hierdoor ontvangt u de jaaropgave van uw uitkeerrekening later dan de jaaropgave van andere rekeningen.

Toelichting jaaropgave 2013 OHRA uitkeerrekening.

Op uw jaaropgave staat een overzicht van alle uitkeringen in 2013 plus de fiscale gegevens die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte over 2013. Controleer uw burgerservicenummer op deze opgave goed. Klopt er iets niet? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Uitkering(en)
De basis voor het berekenen van de inhouding voor de Zvw-premie is uw bijdrage-inkomen. Uw bijdrage-inkomen is het totaal aan uitgekeerde bedragen in 2013 en kunt u vinden onder ‘Uitkering(en)’.

Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet
Onder ‘Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet’ vindt u de ingehouden Zwv premie. Hierbij is maximaal over een bedrag van € 50.853,- Zvw-premie ingehouden (was € 50.064 in 2012). Het tarief van de bijdrage Zvw is 5,65% van het bijdrage-inkomen (was 5% in 2012).
De vermelde bedragen zijn afgerond op hele euro's. De uitkeringen zijn naar beneden afgerond. De inhoudingen zijn naar boven afgerond.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave of saldo-opgave van 2013?

De jaaropgaven worden vanaf eind januari verzonden. U ontvangt uw jaaropgave uiterlijk half februari.

Kan ik een uitleg krijgen over mijn jaaropgave? 
 
Bekijk hiervoor de toelichting [PDF] op uw jaaropgave 2013 van uw OHRA Hypotheek.

Kan ik het jaaroverzicht ook gebruiken bij mijn belastingaangifte?

Wij geven uw financiële gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens in de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst kijkt daarbij naar de stand van 1 januari. Doet u aangifte over het jaar 2013, dan geldt dus de stand van 1 januari 2013. Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Dan kunt u het jaaroverzicht gebruiken om de vooringevulde gegevens te controleren. Maakt u geen gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Dan kunt u het jaaroverzicht gebruiken om de gevraagde gegevens in te vullen.

Wat moet ik doen als de vooringevulde gegevens op mijn belastingaangifte niet kloppen?

Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Dan vult de belastingdienst het grootste deel van uw gegevens vooraf in. Is er iets niet juist? Doe dan het volgende:

  1. Controleer het jaaroverzicht goed. Als dat niet klopt met uw eigen administratie, neem dan contact met ons op. 
  2. Klopt het jaaroverzicht? En klopt het overzicht niet met de vooringevulde gegevens? Neem dan contact op met de Belastingdienst via de Belasting Telefoon: 0800 - 0543. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.