Klantbelang centraal bij OHRA Bank

Als klant wilt u tevreden kunnen terugkijken op uw aankoop. Afgelopen jaar hebben wij daarom in uw belang grote wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd omdat wij willen voldoen aan de Gedragscode Banken. Deze Code Banken is nu ook opgenomen in de wet.

Wat houdt de Code Banken in?

De bedoeling van deze Code is om zo snel mogelijk weer het vertrouwen van consumenten in de financiële sector terug te winnen. Wij vinden dit erg belangrijk en staan daarom helemaal achter deze Code. Wij willen dat onze klanten altijd tevreden terug kunnen kijken op hun aankoop. 

Hoe vergroten wij het klantbelang?

Wij hebben al een aantal grote stappen gezet om het klantbelang verder te vergroten. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid aan verschillende producten verminderd. Wij kennen nu drie productgroepen: sparen, beleggen en hypotheken. Dit is voor klanten overzichtelijker en toegankelijker.
  2. Klanten willen graag weten wat zij aankopen. Daarom worden alle productvoorwaarden, brochures, brieven en teksten op de website nu in een begrijpelijke taal herschreven. Naast het gemakkelijke taalgebruik wordt ook gekeken of de productkenmerken nog steeds goed, duidelijk, en niet misleidend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een brief voor het herschrijven in begrijpelijke taal en een herschreven brief in begrijpelijke taal.

OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg. 33191189