FATCA en CRS

In verband met een Amerikaanse belastingwet (FATCA) moet OHRA Bank/Delta Lloyd Bank sinds 1 juli 2014 van elke nieuwe klant een verklaring vragen of hij/zij mogelijk belastingplichtig is in de Verenigde Staten. 

Sinds 1 januari 2016 is die verplichting door een internationale afspraak (CRS) verder uitgebreid. Elke nieuwe klant moet sindsdien verklaren of hij/zij mogelijk mogelijk belastingplichtig.

Wat is FATCA?

De afkorting FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Het doel van FATCA is voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen de belasting ontwijken. 

OHRA Bank is daarom, net als alle andere financiële instellingen, verplicht om te controleren of onze klanten misschien belasting moeten betalen in de Verenigde Staten. Is dat het geval? Dan moeten wij dat doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft die gegevens vervolgens door aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Wat is CRS?

De afkorting CRS staat voor Common Reporting Standard. Het doel van CRS is ervoor zorgen dat iedereen die een bankrekening heeft in een ander land op een juiste manier belastingaangifte doet.

Alle nieuwe klanten moeten daarom een verklaring afgeven over hun fiscale woonplaats. Zijn zij (ook) belastingplichtig in een ander land dan Nederland? Dan moeten wij dat doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft die gegevens vervolgens door aan de belastingdienst van dat andere land.

Wat is het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap'?

Het formulier ‘Bepalen fiscaal inwonerschap’ [PDF] is een formulier dat is ontwikkeld door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken). Dit formulier kunnen banken gebruiken om hun nieuwe klanten een verklaring te laten afgeven waaruit blijkt wat hun fiscale woonplaats is. 

Waar kan ik meer informatie over FATCA en CRS vinden?

Wilt u meer weten? Lees dan deze folden van de NVB. Ook op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken vindt u meer informatie over FATCA en CRS.