Aanvullende informatie bij uw lijfrente- of pensioenverzekering 2014

Het is prettig om te weten wanneer u uw periodieke uitkering ontvangt. Hieronder treft u de geplande uitkeringsdata van 2014 aan.

Daarnaast informeren wij u over de wettelijke inhouding van zorgverzekeringspremie op uw uitkering.

Geplande uitkeringsdata in 2014

 • vrijdag 24 januari 2014
 • dinsdag 25 februari 2014
 • dinsdag 25 maart 2014
 • vrijdag 25 april 2014
 • maandag 26 mei 2014
 • woensdag 25 juni 2014
 • vrijdag 25 juli 2014
 • maandag 25 augustus 2014
 • donderdag 25 september 2014
 • vrijdag 24 oktober 2014
 • dinsdag 25 november 2014
 • woensdag 24 december 2014

Inhouding premie zorgverzekering

Na uw eerste uitkering in 2014 ontvangt u een uitkeringsspecificatie. Op deze uitkeringsspecificatie ziet u dat een premie ingehouden wordt voor de zorgverzekering (Zvw-premie). Verzekeraars zijn verplicht deze premie in te houden bij een uitkering uit een Direct Ingaande Lijfrente-, Pensioen- of Stamrecht Gouden Handdrukverzekering.

De Zvw-premie wordt ingehouden op het bedrag dat bij ‘Fiscaal loon’ staat vermeld. Het percentage van de inhouding is 5,4 procent in 2014 (in 2013 was dit 5,65 procent). Dit wordt op de specificatie omschreven als ‘Zvw-premie laag 5,4 procent.

Bedraagt uw uitkering in 2014 op jaarbasis € 51.414,- of meer (in 2013 was dit € 50.853,-), dan wordt de 5,4 procent over een maximale uitkering van € 51.414,- berekend. Dit wordt ook wel bijdrage-inkomen genoemd. Dit betekent een maximale inhouding van € 2.776,- over 2014.

Heeft u meerdere bronnen van inkomen, dan wordt op iedere bron van inkomen (uitkering) Zvw-premie ingehouden. Hierdoor is het mogelijk dat u meer dan de maximale inhouding van € 2.776,- betaalt. Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2014 wordt dit verrekend.

Kijk op www.belastingdienst.nl en zoek naar 'Voorschot op teruggaaf'. Hier ziet u hoe u een voorschot kunt krijgen van de teveel betaalde Zvw-premie in 2014.