Belasting betalen

Over de lijfrente-uitkeringen betaalt u inkomstenbelasting. De uitkeringen vallen in box 1. U betaalt maximaal 52 procent belasting. Wij zijn wettelijk verplicht om loonbelasting in te houden op uw Direct Ingaande Lijfrenteverzekering.

Hoogte van de inkomstenbelasting

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt heeft is het percentage van de loonbelasting vaak lager dan de loonbelasting die u betaalde voor het bereiken van uw AOW-leeftijd. Dit komt omdat u na uw AOW-leeftijd in een lager tarief kunt vallen. Daarnaast houdt OHRA een inkomensafhankelijke bijdrage in voor de zorgverzekering. Beide inhoudingen moet OHRA afdragen aan de Belastingdienst. Wilt u exact weten welke percentage aan loonbelasting OHRA inhoudt? Kijk dan in de groene maandtabel [PDF] van de belastingdienst.

Als u wilt dat OHRA rekening houdt met de loonheffingskorting dan is dat mogelijk. U kunt u hiervoor een door u ondertekende loonbelastingverklaring [PDF] toesturen.

Jaaropgave

U ontvangt jaarlijks van OHRA een jaaropgave. Deze heeft u nodig voor de jaarlijkse belastingaangifte. In het eerste kwartaal van elk jaar ontvangt u de jaaropgave van het voorgaande jaar.

Verschil tussen oud en nieuw belastingregime

Het moment wanneer u de vrijkomende polis in het verleden heeft afgesloten, is bepalend voor de mogelijkheden die u nu heeft met uw lijfrentebedrag. Heeft u een koopsompolis voor 1 januari 1992 afgesloten of een premiebetalende polis voor 16 oktober 1990? Dan heeft u een zogenaamde oud-regime polis. Heeft u uw vrijkomende polis na deze data afgesloten, dan gelden er weer andere regels en mogelijkheden. Kijk in onderstaand schema voor welk type lijfrenteuitkeringen u in aanmerking komt.

Oud regimeNieuw/huidig regime
Vrijheden/vormenPeriodieke uitkering of uitkering ineens• Overbruggingslijfrente
• Tijdelijke periodieke uitkering (tijdelijke oudedagslijfrente)
• Levenslange periodieke uitkering (oudedagslijfrente)
Uitkeringsbedrag per jaar
Geen maximumWel maximum, met uitzondering van levenslange periodieke uitkering (oudedagslijfrente)
Uitbetalingsperiode voor pensioendatumAfhankelijk van leeftijdOverbrugging tot pensioendatum
Uitbetalingsperiode na pensioendatumAfhankelijk van leeftijdMinimaal vijf jaar
Uiterste ingangsdatumVrijVrij (huidig regime: het vijfde jaar na het jaar waarin u AOW gaat ontvangen)Lees meer over uw mogelijkheden en de belastingregimes.

Overbruggingslijfrente

Overbruggingslijfrente is geschikt om de periode tot aan uw pensioen te overbruggen. De overbruggingslijfrente mag ook stoppen in het jaar waarin u 65 wordt of het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Het maximaal uit te keren bedrag is € 63.288,- (2015) per jaar. De uitkering stopt ook als u met pensioen gaat of eerder komt te overlijden.

U kunt ervoor kiezen om uw hele vrijkomende lijfrentekapitaal in een overbruggingslijfrente te storten, bijvoorbeeld als u heeft gezorgd voor een goed pensioen. Een gedeelte van uw vrijkomende lijfrentekapitaal storten is ook mogelijk. Voor de overbruggingslijfrente kunt u gebruikmaken van het bedrag dat op 31 december 2005 was opgebouwd. Als u na deze datum geen premies meer heeft betaald, dan kunt u de waarde op de einddatum gebruiken.

Tijdelijke Oudedagslijfrente

Deze lijfrente mag op z’n vroegst ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag ook ingaan in het jaar waarin u 65 wordt of het jaar waarin u met pensioen gaat.

Voor polissen die in het nieuwe regime vallen, geldt dat de tijdelijke oudedagslijfrente moet zijn ingegaan uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De minimale looptijd is vijf jaar en de uitkering is maximaal € 21.142,- per jaar (2015).

Levenslange Oudedagslijfrente

Van de levenslange oudedagslijfrente profiteert u zo lang u leeft. Er zit geen limiet aan de uit te keren bedragen. Onder het nieuwe belastingregime moeten polissen voor de levenslange oudedagslijfrente uiterlijk ingaan in het 5e jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Meer informatie

OHRA informeert u graag over de belastingregels die voor u van toepassing zijn. Neemt u hiervoor contact met ons op.