Belasting betalen

Over de lijfrente-uitkeringen betaalt u inkomstenbelasting. De uitkeringen vallen in box 1. U betaalt maximaal 52 procent belasting. Wij zijn wettelijk verplicht om loonbelasting in te houden op uw Direct Ingaande Lijfrenteverzekering.

Hoogte van de inkomstenbelasting

De loonbelasting die u betaalt over uw lijfrente-uitkering is vaak minder dan de loonbelasting die u betaalde voor uw pensioendatum. Dit komt omdat u na uw 65e in een lager tarief kunt vallen. Daarnaast houdt OHRA een inkomensafhankelijke bijdrage in voor de zorgverzekering. Deze inhoudingen moet OHRA afdragen aan de Belastingdienst. Lees meer over de belastingregimes.

Meer informatie
OHRA informeert u graag over de belastingregels die voor u van toepassing zijn. Neemt u hiervoor contact met ons op.