OHRA Kostbaarhedenverzekering - schade melden

Via de button Online schade melden, meldt u snel en gemakkelijk schade. Direct geregeld noemen we dat.

Tip: Is er sprake van diefstal, vandalisme of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet (online) aangifte te doen bij de politie.

Schade melden?

Heeft u schade? Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten als u een schade meldt.

Schriftelijk schade melden

U kunt uw schade ook melden via het schadeaangifteformulier [PDF]. Verzamel zoveel mogelijk gegevens in verband met de schade, bijvoorbeeld:

  • Proces-verbaal (bij verlies, vermissing of diefstal uit de woning)
  • Aankoopnota’s/ giro- of bankafschriften van de gekochte goederen
  • Garantiebewijzen
  • Foto’s

Onderteken het schadeaangifteformulier en stuur alle gegevens op naar:
OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA ARNHEM

Telefonisch schade melden

U kunt uw schade ook telefonisch melden. Zorg dat u uw OHRA-relatienummer bij de hand heeft.