Wat is verzekerd met de kostbaarhedenverzekering?

Met de OHRA Kostbaarhedenverzekering bent u verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging. Deze verzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met onze inboedelverzekering.

Verzekerde bedragen

Als basis geldt het verzekerd bedrag aan verzekerde kostbaarheden afzonderlijk. Bij OHRA krijgt u veelal de nieuwwaarde of bij getaxeerde kostbaarheden de taxatiewaarde vergoed. Voor kunst en antiek krijgt u de zeldzaamheidswaarde vergoed, mits u de aankoopnota of het taxatierapport kunt overleggen.

Niet alles is verzekerd

De kostbaarhedenverzekering dekt schade in veel gevallen. Niet alle schade is verzekerd:

  • Bij onvoldoende zorg volgt geen uitkering. Bijvoorbeeld bij diefstal van een verzekerd voorwerp dat zonder toezicht wordt achtergelaten, anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte.
  • Bij diefstal uit een vervoermiddel volgt geen uitkering, tenzij u kunt aantonen dat u de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, zoals het deugdelijk afsluiten van het vervoermiddel en het goed afdekken van kostbaarheden in de kofferruimte.
  • Beschadiging door normaal gebruik, zoals krassen barsten en deuken is niet verzekerd.

Wilt u zien wat de verschillen zijn bij inboedeldekking, kostbaarhedendekking en de buiten het huis dekking? Bekijk het verschillenoverzicht [PDF].

Lees de polisvoorwaarden [PDF] voor een volledig overzicht.

Geen eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor de OHRA Kostbaarhedenverzekering.