Verlenging van uw woonverzekering(en)

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verlenging van uw woonverzekering(en). Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wij hebben onze aansprakelijkheidsverzekering aangepast zodat deze beter aansluit bij de markt. Daarom hebben we het verzekerd bedrag van € 1.000.000,- verhoogd naar € 1.250.000,- per gebeurtenis. In dit geval is de premie ook verhoogd. Heeft u gekozen voor een verzekerd bedrag tot €2.500.000,-? Dan verandert er voor u niets.

In een aantal gevallen hebben wij de premie verhoogd. In onderstaande tabel kunt u nalezen welke premie u nu betaalt en wat de premie inclusief de verhoogde dekking gaat worden. In onderstaand overzicht is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld collectiviteitskorting. In uw verlengingsbrief en in Mijn OHRA staat uw persoonlijke premie. 

Huidige premie met € 1 mln dekking*Nieuwe premie met € 1,25 mln dekking*
Alleenstaand€ 2,69€ 2,89
Duo€ 3,75€ 4,05
Alleenstaand met kinderen€ 4,30€ 4,63
Gezin met kinderen€ 4,83€ 5,22
* betreft premies per per maand inclusief assurantiebelasting en exclusief eventuele collectiviteitskorting

Nee. De premie van de OHRA Inboedelverzekering is niet verhoogd.

Nee. De premie van de opstalverzekering is niet standaard verhoogd. 
Het kan het zijn dat u vanaf de verlenging een andere premie gaat betalen, omdat wij de herbouwwaarde van uw woning opnieuw hebben berekend. In dat geval heeft u hierover van ons bericht gehad.

Nee. De polisvoorwaarden van de OHRA Inboedelverzekering zijn niet gewijzigd. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

Nee. De polisvoorwaarden van de OHRA Opstalverzekering zijn niet gewijzigd. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden. 

Nee. De polisvoorwaarden van de OHRA Kostbaarhedenverzekering zijn niet gewijzigd. Via Mijn OHRA kunt u altijd uw polisvoorwaarden downloaden.

De All Risk dekking vergoedt schade aan uw spullen en woonhuis, ook als deze veroorzaakt is door ongelukjes. Denk hierbij aan:

  • een onbruikbare smartphone of tablet nadat deze is gevallen;
  • kortsluiting van uw televisie na het omvallen van een vaas bloemen;
  • beschadiging van uw vloer nadat een schilderij van de muur is gevallen;
  • een onbruikbare kookplaat na het laten vallen van een pan.

Deze schades worden door uw bestaande OHRA Inboedel- en Opstalverzekering niet vergoed.

De All Risk dekking dekt niet alle schades. Zo worden bijvoorbeeld schades door slecht onderhoud en slijtage niet vergoed. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de dekking in de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering [PDF] of de opstalverzekering [PDF]

Wilt u de All Risk dekking toevoegen aan uw inboedel- en/of opstalverzekering? Neem dan contact met ons op.

U kunt kiezen uit de volgende eigen risico’s:

• € 250,-  en u krijgt 7,5 procent korting op uw premie
• € 500,-  en u krijgt 15 procent korting op uw premie
Deze korting geldt voor zowel de inboedel- als de woonhuisverzekering.

Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de inboedel in?
Bij de inboedelverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij diefstal en inbraak in grote steden. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij diefstal- en/of inbraakschade in grote steden schade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico. Als u in aanmerking komt voor een eigen risico voor diefstal en inbraak in grote steden staat dat vermeld op uw polisblad. Het standaard eigen risico van € 50,- op de module buiten het huis blijft wel gelden.

Wat houdt het vrijwillig eigen risico op de woonhuisverzekering in?
Bij de woonhuisverzekering van OHRA kunt u vanaf nu kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Het standaard eigen risico is nu € 0,-. Er is wel een eigen risico van € 225,- bij stormschade. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, geldt dat voor alle schades, behalve voor glasschades. En bij stormschade geldt dan alleen het vrijwillig eigen risico.

Hoe wordt het vrijwillig eigen risico toegepast op gecombineerde schade?
Als u voor zowel de inboedel- als woonhuisverzekering kiest voor een vrijwillige eigen risico en er is sprake van een gecombineerde schade, dan wordt ook twee keer het eigen risico ingehouden op het bedrag wat u terug krijgt. Een voorbeeld van een gecombineerde schade is bijvoorbeeld als bij brand zowel uw keuken als uw spullen zijn beschadigd.

Half eigen risico
Kiest u ervoor om uw schade te laten herstellen via onze service Direct Schade Herstel? Dan betaalt u maar de helft van het (vrijwillig of standaard) eigen risico.

Het is niet mogelijk om aan een uitgebreide dekking de All Riskdekking en/of het vrijwillig eigen risico toe te voegen. Wilt u de All Riskdekking en/of het eigen risico toevoegen aan uw verzekering? Dan wordt uw OHRA Inboedelverzekering automatisch omgezet naar de nieuwste versie.

Een buitenhuisdekking is vooral handig wanneer u alledaagse spullen mee naar buiten neemt. Denk hierbij aan de spullen in uw sporttas of wanneer u een dagje uit gaat in Nederland. De module buiten het huis op de inboedelverzekering geldt alleen voor Nederland.
Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u specifieke spullen. Op het polisblad van de kostbaarhedenverzekering staat precies voor welke spullen de dekking geldt, bijvoorbeeld een bepaald merk en type fotocamera, een bepaald merk en type gitaar of halsketting. De kostbaarhedenverzekering kent een wereldwijde dekking. Kunst en antiek is daarop een uitzondering.

OHRA verzekert op basis van nieuwwaarde. Nieuwwaarde betekent dat u uw spullen nieuw kunt kopen. Stel, er wordt bij u ingebroken en uw tv wordt gestolen. U heeft deze vorig jaar voor € 1.000,- gekocht. Diezelfde tv kunt u nu kopen voor € 750,-. Dan krijgt u ook € 750,- vergoed.
De nieuwwaarderegeling geldt niet voor oudere spullen. Dat zijn spullen die bij schade minder waard zijn dan veertig procent van de nieuwwaarde. Denk hierbij aan een tv van tien jaar oud. U krijgt dan de dagwaarde vergoed. 

Nee. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum en wordt door uw gemeente vastgesteld.
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Hierin zitten bijvoorbeeld niet de kosten voor het aankopen van de grond, terwijl dit soort kosten wel in de WOZ-waarde worden meegenomen.

Dat hangt af van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bijvoorbeeld
de woningstichting) de glasverzekering (gedeeltelijk) voor haar rekening. Informeer daarom altijd eerst bij uw verhuurder.

De geldigheidstermijn voor taxatierapporten is bij OHRA zes jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van dit rapport. Een nieuw taxatierapport hoeft u niet aan OHRA toe te zenden, maar moet u bij schade wel kunnen tonen. Zijn er wijzigingen in verzekerde bedragen? Geef deze wijziging dan tijdig aan ons door.