Hoe wordt de schade vastgesteld?

OHRA vraagt in sommige gevallen aan een schade-expert om de schade te beoordelen. Dat gebeurt als het voor ons lastig is om precies de omvang en de oorzaak van de schade vast te stellen.

Onze expertiseregeling

Hoe stellen wij uw schade vast?
Wij stellen het schadebedrag in overleg met u vast. Schakelen wij een expert in? Dan gaan wij uit van het schadebedrag en de oorzaak van de schade die deze expert vaststelt. Wij erkennen daarmee nog niet dat wij de schade ook aan u moeten vergoeden. De expert die wij inschakelen is onafhankelijk, ingeschreven bij het NIVRE en aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

De schade-expert heeft een aantal taken:

 • Hij komt bij u langs om de omvang en de oorzaak van de schade te onderzoeken.
 • Hij controleert of u voldoet aan de polisvoorwaarden.
 • Hij bespreekt met u de te nemen maatregelen. 
 • Hij maakt een rapport en doet verslag aan ons. 
 • Hij zet het herstellen van de schade in gang.

Zodra wij het rapport van de schade-expert hebben ontvangen, kunnen wij bepalen of uw schade is verzekerd en wat het exacte schadebedrag is. Wij besluiten dus of de schade wordt vergoed. Daar heeft de schade-expert geen rol in.

Contra-expertise
Bent u het niet eens met het schadebedrag dat de expert die wij inschakelen, vaststelt? Dan mag u ook zelf een expert inschakelen. Dit heet een ‘contra-expert’. Of u heeft een grote schade (bijvoorbeeld wanneer uw huis afbrandt). Dan bieden wij u direct al aan om een contra-expert in te schakelen. In dat geval stellen beide experts het schadebedrag vast. Vooraf zullen zij een derde expert benoemen. Komt het bedrag van de schadevaststelling tussen beide experts namelijk niet overeen, dan stelt de derde expert het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend. Zowel voor u als voor ons.

Hoe regelt u dat? 
Als u een contra-expert wilt inschakelen, dan is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Het is de bedoeling dat u zelf een contra-expert zoekt. Let u erop dat een expert is aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties. Als u contact met ons opneemt, leggen wij u uit hoe u dat kunt aanpakken.

Welke eis stellen wij aan experts?
Alle betrokken experts moeten zijn aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Kosten van expertise
Wij betalen de kosten van de experts. Hebt u een contra-expert ingeschakeld? Die kosten betalen wij tot het bedrag van de kosten van de expert die wij inschakelen. Zijn de kosten van uw contra-expert hoger? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als uw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Wij betalen geen kosten van een expert die niet is aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Maakt u geen gebruik van onze expertiseregeling?

Dan betaalt u eerst zelf de kosten van degene die u hebt ingeschakeld om het schadebedrag vast te stellen. Wij vergoeden deze kosten aan u voor zover deze redelijk zijn. De kosten zijn alleen redelijk als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 
 1. Het moet redelijk zijn om deze kosten te maken. Het is bijvoorbeeld niet redelijk als u kosten maakt:
  - in de fase voordat u de schade bij ons heeft gemeld; 
  - als er (nog) geen discussie is over de hoogte van het schadebedrag.
  Neem daarom altijd eerst contact met ons op voordat u iemand inschakelt om het schadebedrag vast te stellen.
 2. De totale hoogte van de kosten moet redelijk zijn in verhouding tot het schadebedrag.
 3. De persoon die het schadebedrag vaststelt moet deskundig zijn. Hiervan is in ieder geval sprake als deze persoon is aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties. Let u hier dus op.

Wij vergoeden alleen kosten die te maken hebben met de hoogte van de schade

Maakt u kosten die niet te maken hebben met de hoogte van de schade? Bijvoorbeeld kosten die te maken hebben met de vraag naar de oorzaak van de schade of de vraag of de schade verzekerd is? Die kosten betalen wij niet.