Verrekening van uw premie na een wijziging of opzegging

Als u uw verzekering wijzigt, verandert meestal ook de hoogte van uw premie. Het kan dan zijn dat er na deze wijziging een ander bedrag wordt afgeschreven dan u verwacht. En bij een opzegging kan het zijn dat er toch nog een keer premie wordt afgeschreven. Dat heeft te maken met de datum waarop u uw wijziging of opzegging doorgeeft.

Heeft u een wijziging doorgegeven?

Na een wijziging verrekenen we uw premie op de volgende manier:

Wijziging doorgegeven op of voor de 20e van de maand
Omstreeks de 1e van de volgende maand schrijven we de nieuwe premie af. Het bedrag dat u te veel of te weinig heeft betaald verrekenen we binnen 14 dagen na de eerste van de maand. 

Wijziging doorgeven tussen de 21e en het einde van de maand
Dan schrijven wij nog eenmalig de oude premie rond de 1e van de volgende maand af. De verrekening zal binnen 14 dagen in diezelfde maand plaatsvinden. Dit wordt als een apart bedrag op uw rekening gestort. De nieuwe premie schrijven wij de eerstvolgende maand af. 

Voorbeeld
U heeft een doorlopende reisverzekering met wintersportdekking en betaalt daar € 2,88 per maand voor. U besluit dat u wintersportdekking niet langer nodig heeft, en zegt deze extra dekking op 23 maart op. Uw premie wordt dan voortaan € 2,11. Omdat u uw wijziging na de 21e heeft doorgegeven, wordt voor april nog de oude premie van € 2,88 afgeschreven. In de loop van april verrekenen we de te veel betaalde premie en ontvangt u automatisch het verschil van € 0,77 op uw rekening.

Heeft u een verzekering opgezegd?

Na een opzegging verrekenen we uw premie als volgt:

Opzegging doorgegeven op of voor de 20e van de maand
Uw verzekering stopt direct, maar u heeft wel al premie betaald voor de hele maand. Het bedrag dat u te veel aan premie heeft betaald wordt rond de 1e van de maand teruggestort op uw rekening. 

Opzegging doorgeven tussen de 21e en het einde van de maand
Uw verzekering stopt direct, maar we schrijven nog één keer de volledige premie af op de 1e van de maand. Binnen 14 dagen na deze afschrijving storten wij deze premie terug op uw rekening. Ook storten we het bedrag dat u te veel aan premie heeft betaald in de maand van opzegging terug. Let hierbij op dat u het bedrag niet zelf laat terugboeken op uw eigen rekening. Wij zorgen voor de verrekening.