Uw premie niet betaald. En dan?

Het kan iedereen een keer overkomen. U bent vergeten om de premie voor uw verzekering(en) te betalen of de automatische incasso van uw premie is mislukt. Hoe gaan wij dan te werk?

Hoe wij te werk gaan bij een betalingsachterstand

  1. Betaalt u via een automatische incasso en lukt het ons niet de premie af te schrijven? Dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Daarin vragen wij u om de premie alsnog te betalen.
  2. Als u na de betalingsherinnering nog niet betaalt, sturen wij u een aanmaning. U heeft dan veertien dagen de tijd om alsnog te betalen.
  3. Als u na de herinneringsbrief en de aanmaning uw premie nog niet heeft betaald, vervalt de dekking van uw verzekering. Krijgt u nu schade? Dan ontvangt u geen vergoeding van ons. Uw verplichting tot betalen blijft bestaan. Ook ontvangt u een laatste verzoek om te betalen.
  4. Betaalt u dit laatste verzoek om te betalen niet? Dan beëindigen wij uw verzekering*. Bovendien is het mogelijk dat wij dan een incassobureau inschakelen. Dit brengt incassokosten voor u mee. Die extra kosten bedragen volgens de Wet incassokosten minimaal € 48,40 (inclusief BTW).

*) Dit geldt niet voor uw zorgverzekering.

Gevolgen voor uw verzekering

Als u geen verzekeringspremie betaalt, kan dit vervelende gevolgen hebben:

Wanneer bent u weer verzekerd?

Zodra het volledige openstaande bedrag door ons is ontvangen bent u na 24 uur weer verzekerd.

Extra kosten bij een betalingsachterstand

Wij kunnen besluiten een incassobureau in te schakelen bij een betalingsachterstand. Dit brengt incassokosten voor u mee. Deze extra kosten zijn volgens de Wet Incassokosten minimaal €48,40 (inclusief BTW).